Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Regnskabshåndbogen 2022

Regnskab, Selskabsskat, Moms og afgifter og Selskabsret i overbliksform.

Regnskabshåndbogen 2022 omhandler ændringer og gældende regler vedrørende Regnskab, Selskabsskat, Moms og afgifter samt Selskabsret, som har betydning for regnskabsaflæggelsen for 2021. 

Bogen henvender sig til praktikere og andre, som ønsker at blive klogere på relevante emner i forhold til en virksomheds regnskabsaflæggelse. 

Bogen er delt op i fire hovedafsnit: Regnskab, Selskabsskat, Moms og afgifter samt Selskabsret. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen en lang række eksempler, som illustrerer anvendelsen af reglerne. I afsnittet Overblik får du et overblik over de væsentligste ændringer i 2021 inden for Regnskab, Selskabsskat, Moms og afgifter samt Selskabsret.

Hvert af de fire hovedafsnit i Regnskabshåndbogen – Regnskab, Selskabsskat, Moms og afgifter samt Selskabsret – indeholder endvidere en indledning med omtale af de mest relevante tendenser i forhold til ny lovgivning og udviklingstendenser inden for området. Herefter beskrives de relevante regler på væsentlige områder. Regnskabshåndbogen 2022 indeholder ingen modelårsrapporter eller tjeklister.

I bogens enkelte afsnit er der henvisninger til relevante, konkrete afsnit, noter eller lignende i modelregnskaberne. I regnskabsafsnittet finder du endvidere en oversigt over de væsentligste forskelle i indregning og måling mellem ÅRL og IFRS. 

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Følg PwC