Ny analyse:

Indikationer på en stigning i M&A-aktiviteten i 2024

#
  • 06/02/24

PwC’s seneste ‘Global M&A Industry Trends’-rapport viser positive indikatorer for en stigning i M&A-aktiviteten og optimisme fra markedsaktører.

PwC’s seneste ‘Global M&A Industry Trends 2024’ viser indikationer på en opadgående kurve og optimisme hos markedsaktører. Det er endnu uvist, hvor hurtigt markedet vil vende på grund af makroøkonomiske og geopolitiske udfordringer.

“Vi ser i øjeblikket positive markedsindikatorer, herunder en større villighed for virksomhedshandler hos markedsaktører, fx for at imødekomme behovet for strategisk transformation drevet af globale megatrends, såsom ESG og digitalisering. Dette indikerer en nært forestående stigning i M&A-aktiviteten i 2024, hvilket vi allerede ser i blandt andet energisektoren og inden for teknologiområdet.”

Jan Hetland Møller, leder af PwC’s Deals-afdeling i Danmark.

Tre grunde til optimisme på markedet 

Potentialet for et opsving i 2024 er baseret på særligt tre faktorer, der giver grund til optimisme.

Den seneste tids forbedring i det finansielle marked, drevet af blandt andet aftagende inflation og en forventet reduktion i renteniveauet, giver de rette forudsætninger for et sundere M&A-marked i 2024.

Andet halvår af 2023 var præget af et lavere M&A-aktivitetsniveau, hvilket har opbygget et udbud og en efterspørgsel hos købere og sælgere. Særligt kapitalfondene (PE-fondene) enten nærmer sig eller har overskredet deres typiske deadlines for porteføljeinvesteringer, og dette forventes at føre til en stigning i exit-aktiviteten. 

“I løbet af 2023 så vi flere handler, der ikke kom i mål på grund af et ustabilt og usikkert marked. Det efterlader uudnyttet kapital i markedet, som skal bruges i 2024 - især blandt PE-fonde. Det medfører en ‘backlog’ af selskaber, som gøres klar til salg,” siger Jan Hetland Møller, leder af PwC’s Deals-afdeling i Danmark.

Digitalisering, ESG og andre globale megatrends gør, at flere virksomheder oplever et strategisk behov for at tilpasse deres forretningsmodel - som fx kan ske gennem tilkøb af virksomheder. Ifølge PwC’s årlige CEO-undersøgelse for 2024, siger 60 % af CEOs, at de planlægger at foretage mindst ét opkøb inden for de næste tre år. 

Opkøb er en oplagt mulighed, når virksomheder ønsker at skalere, få adgang til teknologi samt accelerere virksomhedens vækst. Samtidig ses en større bevågenhed til frasalg af forretningsområder, der ikke er en del af virksomhedens kerneydelser, for i stedet at fokusere ressourcerne på strategiske vækstområder. Ifølge PwC’s Value Creation Transformation Survey forventer 70 % af virksomhedsledere desuden at bruge opkøb til at fremskynde brugen og udviklingen af ny teknologi.

Tilbagblik på 2023

I 2023 faldt antallet af virksomhedshandler i EMEA-regionen med 13 % i forhold til det foregående år, mens købsværdien faldt med 36 % over samme periode - primært som følge af et fald i antallet af større handler. 

Makroøkonomiske faktorer, geopolitiske spændinger og mangel på tillid hos investorer påvirkede både antallet og værdien af virksomhedshandler, og de fleste lande i EMEA-regionen oplevede derfor et fald i antallet af virksomhedshandler i 2023. I Danmark har denne udvikling særligt været synlig i anden halvdel af 2023.

“I løbet af 2023 har vi set en tøven med at sælge på grund af en lavere værdiansættelse, som nu resulterer i en opbygget efterspørgsel i markedet. Det er centralt, at købere er velforberedte og hurtige til at rykke, når muligheden byder sig.”

Jan Hetland Møller, leder af PwC’s Deals-afdeling i Danmark.

Global M&A Industry Trends: 2024 outlook

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, København, PwC Denmark

4075 6991

E-mail

Følg PwC