Skip to content Skip to footer

Loading Results

Styrk jeres processer

Styrk processerne med udgangspunkt i gennemprøvede og anerkendte værktøjer

Vil I have sikkerhed for, at jeres processer er de rette, og at I opnår de ønskede mål? Vi tilbyder en række gennemprøvede og anerkendte værktøjer, som kan udvikle og optimere forretningsgangene i jeres virksomhed.

Vi går til opgaven med en håndgribelig og praktisk tilgang, gør løsningerne anvendelige fra dag ét og er først færdige, når processerne er helt implementeret – og forstået af den enkelte medarbejder.

Dermed får I bl.a. et bedre overblik over jeres processer og kan bruge tiden mere effektivt – til endnu flere værdiskabende opgaver, der minimerer indsats og samtidig forøger kapacitet.

 

Værktøjerne, som CFO service anvender er bl.a.:

360° analyse af jeres processer

Kom hele vejen rundt!

Med CFO Service 360° analyse kommer vi hele vejen rundt i forhold til processerne i din økonomiafdeling. Du får:

  • Overblik over arbejdsgange, systemer, ressourcer mv. i din økonomiafdeling
  • Identificeret områder, hvor der udføres best practices
  • Identificeret ineffektive arbejdsprocesser, som koster penge og energi
  • Forslag til konkrete optimeringstiltag
  • Et struktureret overblik via vores tilbagemelding.

Med analysen opnår du bl.a. bedre mulighed for at få frigivet flere ressourcer til værdiskabende aktiviteter.

Ønsker du at få friske øjne på din økonomifunktion samt konkrete forbedringsmuligheder, så effektiviteten forøges, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

View more

BizControls

Udnyt potentialet i dine forretningsdata

CFO Service kan hjælpe dig med at bygge en rapporteringsløsning i Microsoft Power BI og på den måde få udnyttet din virksomheds forretningsdata med en optimeret cloud og realtidsbaseret business intelligence-løsning. Herved opnår du bl.a. bedre indsigt på tværs af forretningssystemer og får optimeret rapporteringsprocessen.

Ønsker du at få endnu større værdi af din rapportering og et endnu bedre overblik over din virksomheds performance, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

View more

Best Practice: Modenhedsvurdering af din økonomifunktion

Øgede forventninger til din økonomifunktion

CFO Service kan give dig konkret inspiration fra de allerbedste igennem en vurdering af økonomifunktionens proceseffektivitet, forretningseffektivitet, compliance og kontrol samt struktur. Dette med udgangspunkt i jeres organisering, ressourcer, kompetencer og systemer.

Vi har udviklet et spørgeskema, som du udfylder, hvor vi benchmarker resultaterne med andre tilsvarende organisationer. Det betyder, at vi konkret kan anbefale jer best practices, og at I kan leve op til de øgede forventninger, der er til økonomifunktionen.

Ønsker du at få inspiration til best practices, er du velkommen til at kontakte os.

 

View more

Nyheder og udgivelser

Nye regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel: Betydning for dig som arbejdsgiver

Nye regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel: Betydning for dig som arbejdsgiver

De nyligt vedtagne regler om vanvidskørsel medfører, at der skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel, uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand. Det kan få konsekvenser for dig som arbejdsgiver, hvis din medarbejder kører vanvidskørsel i en firmabil eller i en af virksomheden ejet eller leaset bil. Får din medarbejder konfiskeret en firmabil, må du søge dit tab dækket gennem et erstatningskrav mod medarbejderen.

Kontakt os

Thomas Stockmarr

Thomas Stockmarr

Partner og leder af CFO Service , PwC Denmark

Tlf: 3093 4205

Følg PwC