Skip to content Skip to footer

Loading Results

Tilfør dine projekter de nødvendige kompetencer og ressourcer

Kom i mål til tiden

CFO service kan hjælpe jeres virksomhed med at sikre, at jeres projekter kommer bedst muligt i mål til tiden, enten ved at tilføre de kompetencer, der mangler, eller ved at tilføre tilstrækkelige ressourcer.

De løsninger, CFO Service leverer til jer, kan også udformes som projekter, hvor vores rolle defineres i samarbejde med jer for at skabe hurtigst og bedst mulig effekt.

Vi kan bl.a.:

  • Fungere som både projektleder og -deltager
  • Tage del i de mere kritiske delprojekter
  • Sikre driften dér, hvor nøglemedarbejdere bliver trukket ud til projekterne.

Nyheder og udgivelser

Nye regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel: Betydning for dig som arbejdsgiver

Nye regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel: Betydning for dig som arbejdsgiver

De nyligt vedtagne regler om vanvidskørsel medfører, at der skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel, uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand. Det kan få konsekvenser for dig som arbejdsgiver, hvis din medarbejder kører vanvidskørsel i en firmabil eller i en af virksomheden ejet eller leaset bil. Får din medarbejder konfiskeret en firmabil, må du søge dit tab dækket gennem et erstatningskrav mod medarbejderen.

Kontakt os

Thomas Stockmarr

Thomas Stockmarr

Partner og leder af CFO Service , PwC Denmark

Tlf: 3093 4205

Følg PwC