Styrk den finansielle ledelsesrapportering

Tal med PwC om vejen til en datadrevet, interaktiv og værdiskabende rapportering

Rapporteringen er et centralt værktøj til at sikre vækst, indtjening, omkostningsstyring og eksekvering af jeres strategi.

Med de rette rapporterings- og analyseløsninger kan du skabe brugbare og letforståelige visualiseringer og anvende store datamængder til at træffe beslutninger baseret på overblik og indsigt i din virksomhed.
 

De typiske problemstillinger, der hæmmer den datadrevne tilgang til rapportering

  • Vi har meget data, men ikke teknologien til at kunne bruge det til at træffe beslutninger
  • Vores styringsbehov afdækkes ikke gennem vores finansielle data
  • Vores rapportering indeholder få visualiseringer og er ikke interaktiv
  • Databearbejdning er tidskrævende for os, og vi vil gerne bruge mere tid på dataanalyse

"For at skabe overblik og dermed det bedst mulige fundament for beslutninger skal data omdannes til information, som giver dybere indsigt i forretningen."

Søren Blok Jensen, partner, PwC Danmark

Best in class rapportering

  • Indeholder relevante nøgletal, der er fastlagt ud fra virksomhedens strategi, værdikæde og styringsbehov.

  • Har entydige forretningsdefinitioner, er fremadskuende og er ikke kun rapportering på realiserede tal.

  • Er værdiskabende for hele organisationen og skaber relevant indsigt til proaktiv styring på tværs af forretningen.

  • Omfatter hele værdikæden.

  • Giver ledelsen mulighed for at styre rentabilitet samt sammenhæng mellem indtjening og omkostninger ned på produkt- og segmentniveau.

  • Produceres effektivt med høj grad af automatisering og præsenteres i et interaktivt og visuelt BI-værktøj.

Vores tilgang

Vi hjælper jer med at få et overblik over jeres styringsbehov og fastlægger jeres fremtidige ledelsesrapportering. Vi kan hjælpe jer med at producere rapporteringen effektivt med høj grad af automatisering og som præsenteres i et interaktivt og visuelt BI-værktøj. I kan vælge, om vi skal hjælpe jer med at implementere jeres eget BI-værktøj, eller om PwC skal drive jeres ledelsesrapportering i vores BI-miljø. Hvis I ønsker eget BI-værktøj, overtager I efterfølgende opsætningen af den fulde ledelsesrapportering.

“Med de rette analyseværktøjer hjælper vi jer med at kunne anvende store datamængder til at træffe beslutninger baseret på overblik og indsigt jeres virksomhed.”

Søren Blok Jensen, partner, PwC Danmark

Vores projektplan skaber hurtig fremdrift for jeres virksomhed

Vi fastlægger og gennemfører projektforløbet sammen med jer. På den måde sikrer vi en tæt dialog gennem hele forløbet og sikrer en forståelse og forventningsafstemning.

Hvis I ønsker at benytte eget BI-værktøj, kan vi assistere i trin 4 med at implementere den komplette ledelsesrapportering. Dette kan aftales efter behov.
 

Model ledelsesrapportering

Vi kan hjælpe jer med at implementere en komplet ledelsesrapportering bl.a. ved at afdække jeres behov, hjælpe med opsætning af ledelsesrapportering, projektledelse i implementeringsforløbet og succesfuld forankring efter go-live.

Vores eksperter har bred erfaring med at kombinere forretningsforståelse med it-understøttelse. Vi kan derfor understøtte jeres virksomhed i designet og implementeringen af ledelsesrapporteringsløsninger.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres ledelsesrapportering. I er også velkomne til at få relevante referencer på gennemførte ledelsesrapporteringsløsninger.

Kontakt os

Søren Blok Jensen

Partner, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 8932 5651

Følg PwC