Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sætter I den strategiske retning med jeres ledelsesrapportering?

Vi samarbejder med jer om at få en datadrevet, interaktiv og værdiskabende ledelsesrapportering 

Ledelsesrapporteringen er et centralt værktøj til at sikre vækst, indtjening og eksekvering af strategien. 

Med de rette digitale værktøjer i form af rapporterings- og analyseløsninger kan I skabe brugbare og let forståelige visualiseringer og anvende store datamængder til at træffe beslutninger baseret på overblik og indsigt i jeres virksomhed.

Høster I frugterne af Data Analytics- og Business Intelligence-værktøjer?

Typiske problemstillinger i relation til ledelsesrapportering: 

 • Vi har mange data men ikke teknologien til at kunne bruge dem til at træffe beslutninger

 • Vores rapportering indeholder få visualiseringer og er ikke interaktiv

 • Vi mangler en tydelig sammenhæng mellem vores strategi og KPI’erne i vores ledelsesrapportering

 • Databearbejdning er tidskrævende for os, og vi vil gerne bruge mere tid på dataanalyse

Vær opmærksom på ...

 

[75 %]* 

af tiden i de bedste økonomifunktioner bruges på at analysere data*
 

[40 %]*

af aktiviteter relateret til ledelsesrapportering kan automatiseres*

"For at skabe overblik og dermed det bedst mulige fundament for beslutninger skal data omdannes til information, som giver dybere indsigt i forretningen. Mange virksomheder er allerede i besiddelse af en stor mængde værdifuld data, men mangler en rapporteringsløsning, som ledelsen kan træffe beslutninger ud fra."

Søren Blok Jensen, partner, PwC Danmark

Sådan sætter succesfulde virksomheder strategisk retning med ledelsesrapportering

 • Ledelsesrapporteringen indeholder relevante nøgletal, der er fastlagt ud fra virksomhedens strategi, værdikæde og styringsbehov

 • Ledelsesrapporteringen er værdiskabende for hele organisationen og skaber relevant indsigt til proaktiv styring på tværs af forretningen

 • Ledelsesrapporteringen produceres effektivt med høj grad af automatisering og præsenteres i et interaktivt og visuelt BI-værktøj

 • Ledelsesrapporteringen favner hele værdikæden.

 • Ledelsesrapporteringen har entydige forretningsdefinitioner, er fremadskuende og er ikke kun rapportering på realiserede tal.

Vi kan hjælpe med...

Over en periode på 3-4 uger skaber vi i fællesskab et roadmap for jeres fremtidige ledelsesrapportering og opsætter et udvalgt dashboard i et BI-værktøj. Vi leverer således en prototype på en automatiseret, indsigtsfuld og styringsrelevant ledelsesrapportering i et BI-værktøj som eksempelvis PowerBI eller Qlik Sense.

Klik på de forskellige trin for at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med ledelsesrapportering

Trin 1

Fastlæggelse af fremtidig ledelsesrapportering

Aktiviteter

 • Workshop med nøgleinteressenter hvor styringsbehovet kortlægges med afsæt i jeres strategi og værdikæde

 • Uddybende interviews med nøgleinteressenter 

 • Fastlæggelse af KPI’er og krav til visualisering i rapporteringen.

Trin 2

Opsætning af et dashboard i Business Intelligence-værktøj (BI-værktøj)

Aktiviteter

 • Gennemgang af data i eksisterende økonomisystem 

 • Import af finansiel data til valgt BI-værktøj

 • Design og opsætning af et udvalgt dashboard

 • Validering og gennemgang af rapporteringsløsning.

Trin 3

Roadmap til implementering af fremtidig ledelsesrapportering

Aktiviteter

 • Udarbejdelse af roadmap, herunder tidsplan, governance og kompetencekrav

 • Workshop med nøgleinteressenter hvor oplæg til fremtidig ledelsesrapportering samt roadmap til efterfølgende implementering præsenteres.

Vores leverancer og udbyttet for jer

 • Katalog med kortlagte styringsbehov, ønskede KPI’er og krav til visualisering i den fremtidige ledelsesrapportering

 • Et udvalgt og designet dashboard opsat i BI-værktøj med udgangspunkt i jeres finansielle data

 • Et roadmap med aktiviteter og tidsplan for implementering af jeres nye ledelsesrapportering. 

“Med de rette analyseværktøjer hjælper vi jer med at kunne anvende store datamængder til at træffe beslutninger baseret på overblik og indsigt jeres virksomhed.”

Søren Blok Jensen, partner, PwC Danmark

En tilgang som skaber hurtig fremdrift

Standard projektplan

Vi gennemfører trin 1 til 3 sammen med jer og fastholder en tæt dialog gennem hele forløbet for at sikre korrekt forståelse og forventningsafstemning. Ved præsentation af oplæg til fremtidig ledelsesrapportering samt roadmap kan vi drøfte mulighederne for at gå videre med trin 4: Implementering.

Model ledelsesrapportering

Kontakt os

Søren Blok Jensen

Partner, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 8932 5651

Jim Christian Olesen

Director, PwC Denmark

Tlf: 8932 5774

Følg PwC