Digital Porteføljestyring

Tre ting, der skal på plads for at få den digitale portefølje til at understøtte forretningsstrategien.

Det rette fundament for eksekveringen af digitale initiativer er en stærk kobling mellem den overordnede forretningsstrategi og den digitale projektportefølje. Dette sikrer en klar digital retning for virksomheden og dens medarbejdere, som understøtter forretningsbehov og nye forretningsmodeller.

PwC kombinerer dyb brancheerfaring med digitale kompetencer og erfaring i at udvikle og implementere digitale strategier. Fokus ligger på at realisere digitale muligheder til konkrete forretningsinitiativer med positiv indvirkning på virksomhedens top- og/eller bundlinje.

Før eksekveringen af enkeltstående digitale initiativer skal det rette fundament for (gevinst)realisering etableres. Dette indebærer, at virksomheden bliver i stand til på fornuftig vis at koble den overordnede forretningsstrategi med de digitale initiativer, herunder den digitale strategi. Her skal der etableres en klar digital retning for virksomheden og dens medarbejdere. Nedenstående ses tre gode råd til at gribe opgaven an:

1) Bliv skarp på formålet  

Med et klart defineret forretningsformål og en ditto vision for virksomhedens digitale retning opnår man to fordele: Dels flytter man fokus fra teknologi til forretning, hvilket er essentielt, og dels får man med visionen sat en målestok for prioritering af, hvilke konkrete digitale initiativer der skal udvælges og prioriteres for at realisere den størst mulige forretningsmæssige værdi.

Incitamentet for at øge den digitale modenhed i virksomheden kan være ønsket om at effektivisere og automatisere eksisterende arbejdsgange, skabe nye og bedre serviceydelser eller fx at disrupte markedet og oparbejde konkurrencemæssige fordele, som konkurrenterne ikke har.

Uanset hvad, er det en god idé eksplicit at formulere formålet og skabe enighed om dette i virksomheden. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men et middel til at nå virksomhedens overordnede forretningsmål.

2) Prioritér initiativer med udgangspunkt i formålet

Når virksomheden har formuleret formålet med at øge den digitale modenhed, kan de mange mulige digitale tiltag prioriteres for bedst muligt at realisere virksomhedens forretningsmål. 

I de fleste virksomheder findes der allerede mange gode ideer til digitale tiltag blandt medarbejderne, så her gælder det om at få disse indsamlet og struktureret, således at nøgleinitiativer kan udvælges og prioriteres ud fra virksomhedens overordnede forretningsmål. 

Har virksomheden ikke allerede udarbejdet et idekatalog til nye digitale initiativer, kan I med fordel læse videre om PwC’s anbefalede metoder til digital ideation her

3) Udarbejd et roadmap for de digitale initiativer 

Når nøgleinitiativerne er identificeret, og virksomheden ved, hvilke ideer der bedst bidrager til at nå virksomhedens forretningsstrategi, skal der udarbejdes et roadmap for realisering af initiativerne. 

Dette roadmap skal fx indbefatte, i hvilke perioder der fokuseres på mennesker og kompetencer, organisering, teknologi og ressourcer samt faktiske processer. Dermed får virksomheden en handlingsplan for den digitale rejse med konkrete aktiviteter og milepæle, der aktivt bidrager til at øge virksomhedens digitale modenhed.

I udarbejdelsen af dette roadmap er det vigtigt at skelne imellem optimeringsprojekter for eksisterende arbejdsgange, hvor KPI’er og traditionel vandfaldsplanlægning er relevant, og så udviklingsprojekter, hvor nye digitale løsninger skal udarbejdes.

I sidstnævnte tilfælde er det langt mere effektivt at arbejde agilt med fx Design Thinking og agil udvikling, hvor PwC også kan bidrage med erfarne digitale eksperter til at facilitere disse processer.

Hvordan kan PwC hjælpe?

PwC har bred erfaring inden for flere brancher med at udvikle og implementere digitale strategier og udarbejde operationelle roadmaps med konkrete aktiviteter og milepæle – både i små og store virksomheder. Vores fokus ligger på at få realiseret de digitale muligheder til konkrete forretningsinitiativer med positiv indvirkning på virksomhedens top- og/eller bundlinje.

 

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Dan Jensen

Director, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 2361 3951

Følg PwC