Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Digitale finansfunktioner - roadmap for øget digitalisering

Finansfunktioner navigerer i et kaotisk krydsfelt mellem øget digitalisering, ændrede markedsforhold og usikkerhed som følge af overregulering, geopolitisk ustabilitet, cyberangreb m.m. Hos PwC kan vi hjælpe med at skabe det forkromede overblik, bryder indsatserne ned og ruster CFO’en med et køreklart roadmap for digitaliseringsrejsen i form af digital innovation og nye tilgange til business models.

Digitaliseringen ændrer radikalt den finansielle driftsmodel, hvilket i stigende grad medfører et øget behov for databehandling og analysekapacitet i finansfunktionerne. Samtidig skal beslutningsoplæggene præsenteres hurtigere end nogensinde, så ledelsen kan agere og skabe en customer experience, som imødekommer fordelene ved digitalisering.

Det sætter CFO’en i et dilemma, som kun løses ved at forstå og anvende digitale muligheder optimalt for hver enkelt virksomhed – uanset om det er RPA, data- og procesanalyser, IoT, cloud-ERP eller integrerede budget- og forecasting-systemer. Men spørgsmålet er, hvordan og ikke mindst hvor finansfunktionen starter den digitale rejse ved brug af digital technology?

Læs mere om, hvad du bør overveje i forbindelse med den Digitale Transformation.

”Kunsten er at udnytte digitalisering til at få vendt ressourcepyramiden, så I kan bruge færre ressourcer på transaktionsbehandling og i stedet fokusere på det, der i virkeligheden er værdiskabende for forretningen. Nemlig rapportering, compliance, indsigt og beslutningsstøtte.”

Søren Blok Jensen, Partner

Finansfunktioners fordele med øget digitalisering

Effektivisering og automatisering

 • Systemunderstøttede processer til fx e-fakturering
 • Robotics (RPA) til fx indberetninger og håndtering af kundeklager
 • Web-apps og cloud-systemer til fx budget og forecast

Gevinst: 35-46 % reduktion af procestiden.

View more

Forbedret indsigt og rapportering

 • Data analytics og BI
 • Digitale kompetencer

Gevinst: 20-30 % mere tid til analyse og målrettet beslutningsunderstøttelse.

View more

Kvalitet, compliance og reduktion af fejl

 • Automatiserede interne kontroller
 • Optimerede brugerrettigheder og adgangsstyring (IAM)
 • Robotics (RPA)

View more

Bedre profitskabelse

 • Bedre beslutningsgrundlag
 • Lavere omkostninger

Gevinst: 36 % lavere omkostninger i finans.

View more

Processen bag et køreklart roadmap for digitalisering

De fem parametre afdækkes gennem et spørgeskema.
Interviews med nøglemedarbejdere til kalibrering af spørgeskemaresultater.
Endelig vurdering af den nuværende digitale modenhed ift. best practice.

 • Step 2: Identifikation og prioritering af forbedringspunkter

Forbedringspotentialer identificeres og prioriteres på workshop med ledelsen.
Katalog med prioriterede forbedringspotentialer.

 • Step 3: Anbefalet handlingsplan

Etablering af handlingsplan for de prioriterede forbedringspotentialer.
Præsentation af konkrete projektaktiviteter, der anbefales gennemført det første år, samt og roadmap for de efterfølgende år.
Samlet afrapportering.

Modenhedsvurdering af den digitale finansfunktion

 • Etableret digital finansstrategi.
 • Etablerede KPI’er for finansfunktionen.

 

 • Systemanvendelse på finansområdet – budget- og planlægning, ERP, BI, lønkørsel, betalinger til bank, elektronisk fakturering.
 • Velintegrerede systemer.
 • It-sikkerhed herunder cyber-modenhed og adgangsstyring (IAM).

 

 • Automatisering af finansprocesser som daglig bogføring, afstemning, closingaktiviteter, indberetnings- og elimineringsopgaver.
 • Finansiel planlægning, analyser og rapportering til ledelsen.
 • Automatiserede interne kontroller.
 • Organisering og governance.

 

 • Beslutningsunderstøttende rapportering, der kigger fremad.
 • Ledelsesrapportering, der udnytter relevante data.
 • Overskuelig visualisering af data, analyser og forecasts i BI-værktøj.

 

 • Digitalt mindset, kompetencer og træning.
 • Dedikerede ”data-medarbejdere”.
 • Facilitering, sparring og problemløsning for og med forretningen.

 

Kontakt os

Søren Blok Jensen

Partner, Consulting

Tlf: 8932 5651

Jesper Vedsø

Partner

Tlf: 2134 5307

Følg PwC