Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Opnå værdi med dine data med avanceret analyse

Få indblik i, hvordan du kan realisere datapotentialet i din virksomhed - og hvordan PwC kan hjælpe dig i mål med data analytics.

Når du har implementeret en datastrategi, opbygget den rette dataarkitektur og kan stole på din datakvalitet, kan du tage skridtet videre og sætte strøm til dine data. Her kan du bruge data til at anvise handling - proaktivt i stedet for reaktivt - og til at understøtte din strategi og dine forretningsaktiviteter.

I PwC hjælper vi dig med at skabe forretningsmæssig værdi med data analytics. Uanset om du befinder dig i starten af rejsen mod en datadrevet forretning, eller om du allerede anvender avancerede analyseværktøjer og -teknologier, samarbejder vi med dig om at løfte dine strategiske fokusområder via data - via analytics, arbejdsgange og mennesker.

Den analytiske værdikurve - Hvor langt er I kommet med data analytics?

I det følgende kan du blive klogere på, hvordan den forretningsmæssige gevinst ved Data Analytics bliver større i takt med, at kompetencer, indsatsområder og modenhedsniveau i virksomheden forøges på den analytiske værdikurve.

Descriptive

Forstå hvad er der lige sket

Descriptive analytics er første skridt på rejsen mod datadrevet beslutningstagning. Descriptive analytics giver dig historisk indblik i din virksomheds performance og trends. Descriptive analytics er den mest udbredte form for analytics, og de fleste virksomheder har succesfuldt implementeret descriptive analytics i deres forretningsmodel, fx til generering af standardrapporter på tværs virksomheden eller ved afdækning af, hvor stor en effekt sidste markedsføringskampagne havde på indtægten.

Diagnostic

Forstå hvorfor det skete

Diagnostic analytics er næste skridt på rejsen. I har identificeret en afvigelse fra forventeligt handlingsforløb under jeres descriptive analysis. Før forretningen kan tage handling på et oplyst, datadrevet grundlag, har I behov for yderligere indsigt. Det er her, diagnostic analytics kommer ind i billedet. At opnå den nødvendige indsigt kræver ofte en omfattende analyse af større datasæt, hvorfor moderne diagnostic analytics ofte gør brug af machine learning-teknikker som data mining. Data mining er en digital disciplin, der anvender machine learning og statistiske modeller til at analysere større, komplekse datasæt for at afdække mønstre og årsagssammenhæng, der kan give forretningen det nødvendige input til at justere handlingsforløbet.

Predictive

Få indsigt i, hvad der kan ske

Predictive analytics er delmålet. Du har den rigtige dataarkitektur, data governance og kan stole på kvaliteten af dine data. Du har styr på historikken og forstår, hvorfor handlingsforløbet ser ud, som det gør. Men hvad gør du så nu? Det er her, predictive analytics kommer ind i billedet. Med predictive analytics får du nu mulighed for at handle, før en begivenhed finder sted og dermed forudsige et forretningsmæssigt handlingsforløb. Predictive analytics gør dig således i stand til at forudsige markedspriser, forhindre ulykker, håndtere risici og meget mere.

Prescriptive

Hvordan skal du respondere på den nye indsigt?

Prescriptive analytics er den yderste grænse inden for data analytics. Med prescriptive analytics får du ikke kun mulighed for at handle, før en begivenhed finder sted, du bliver også præsenteret for de valgmuligheder, som giver dig det statistisk bedste handlingsforløb. Teknologier som neurale netværk og deep learning gør prescriptive analytics i stand til at efterligne menneskelig adfærd, når det kommer til at optage, analysere, forstå og handle på data. Ligesom du selv bliver bedre til optage og behandle information, vil prescriptive analytics ligeledes løbende optimere analysens korrekthed. Det er derfor ikke overraskende, at prescriptive analytics i dag anvendes i de nyeste teknologier som fx selvkørende biler og intelligent styring af vores trafik.

Datavisualisering

Visualisering giver data liv. Hjernen er hurtigere og mere effektiv til behandling af grafisk repræsentation af data, og derfor er netop datavisualisering essentielt for hurtigt at kunne identificere tendenser, spotte afvigelser og rette op på dårlig datakvalitet. Vi hjælper ikke kun med at træffe beslutninger baseret på data, vi gør også visualisering til et forretningsværktøj, som kan bruges af alle på tværs af virksomheden - til at afprøve og guide beslutninger, hver dag.

Kunstig intelligens (AI)

Vores velafprøvede rammeværk for data analytics og AI-transformation kan være din nøgle til at nedbryde såvel teknologiske som menneskelige barrierer. Det tager afsæt i seks dimensioner, der sigter mod at skabe den rette balance mellem teknologi og menneskelig involvering.

Læs mere om, hvordan I kan bruge AI

PwC kan hjælpe dig med at realisere potentialet med data i din forretning

Hvordan kan du med udgangspunkt i jeres strategi bruge data som en strategisk ressource?

Når du har udformet en forretningsrelevant datastrategi, opbygget et solidt datagrundlag bestående af data af høj kvalitet samt integreret en veltilrettelagt data governance-model, kan du begynde arbejdet med at optimere virksomhedens infrastruktur, processer og systemer og sikre, at din virksomhed bliver datadrevet.

I PwC samarbejder vi med jer om at kunne anvende data som en strategisk ressource på tværs af hele forretningen - med udgangspunkt i jeres strategi.

I PwC arbejder vi datadrevet i alle dele af vores forretning og på tværs af alle vores ydelsesområder. Det gælder både inden for revision, skat og rådgivning, hvor vi udnytter de store muligheder, der ligger i Data Analytics, for at kunne levere nye og værdiskabende indsigter og ydelser til vores kunder,

Rasmus Friis Jørgensen, Partner, direktør for Assurance i Top Tier, PwC

Kontakt os

Rasmus Friis Jørgensen

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC