Delivering Deal Value

Er din virksomhed i en post-merger integrationsproces?

Efter fusion eller opkøb kan virksomheden komme under pres for at skabe den indtjening, der blev forudsat ved værdiansættelsen. Der er forskel på, i hvilket omfang virksomheder formår at gennemføre en vellykket post-merger integrationsproces, som både begrænser usikkerhed og procesomkostninger samt realiserer de forretningsmæssige mål med fusionen eller opkøbet.

Udfordringer ved post merger integration

Mange virksomheder oplever i praksis en uoverensstemmelse mellem de positive intentioner ved handlens indgåelse og den efterfølgende integration, da:
 • Fusion og opkøb øger ledernes arbejdsbyrde massivt. Planlægning, forhandling, afslutning af handlen og ikke mindst den efterfølgende integration svarer til et eller flere fuldtidsjob ved siden af ”daily business”
 • Lederne mangler erfaring med håndtering af integrationer
 • Den menneskelige faktor overses med talentflugt og kundetab til følge
 • Tidsrammen er kort. Især de første 100 dage efter handlens gennemførelse er væsentlige for integrationens succes. I denne tid er den opkøbte virksomheds ledere og medarbejdere særligt påvirkelige, hvad angår forståelse for strategisk retning og grundlag for det fremtidige samarbejde.

Opnå en vellykket integrationsproces

En vellykket integrationsproces, der formår at indfri det strategiske rationale bag fusionen eller opkøbet, er bl.a. kendetegnet ved:
 • Konsekvent fastholdelse af de finansielle og strategiske mål for opkøbet eller fusionen
 • Tidlig realisering af nøglesynergier
 • Fastholdelse af fokus på den daglige forretning under integrationsprocessen
 • En forandrings- og kommunikationsstrategi, der tager højde for strategisk målsætning, forandringsambition, virksomhedens forandringshistorik og kulturelle forskelle
 • Tidlig involvering af nøglemedarbejdere og relevante mellemledere
 • Etablering af effektivt integrationskontor og -organisation
 • Prioritering af helt centrale integrationsaktiviteter
 • Gennemførelse af integrationsplanlægningen rettidigt - og allerede i akkvisitionsprocessen
 • Involvering af erfarne specialister før handlens afslutning.

European Post Merger Integration Survey 2009

PwC har spurgt 250 europæiske virksomheder, hvordan det er gået med opkøb, gennemført inden for de seneste tre år. Undersøgelsen giver en forståelse af de kritiske succesfaktorer for virksomhedsintegration og videregiver erfaringer, som europæiske ledelser har gjort sig i konkrete opkøbs- og integrationsprojekter.

Få rådgivning i Delivering Deal Value

Du får en engageret samarbejdspartner, der har mange års erfaring med post-merger integration og større transformationsprocesser fra både konsulentbranchen og større internationale virksomheder. Vi løser i dag opgaver for en række af de største danske virksomheder inden for fremstilling, transport og den finansielle sektor.

Kontakt os

Ring til os eller udfyld kontaktformularen øverst til højre, så kontakter vi dig.