Skattemæssig værdiansættelse

Står du over for en skattepligtig transaktion, eller har du på anden måde behov for værdiansættelse til skattemæssige formål? I så fald er det vigtigt at få fastsat en retvisende handelsværdi, herunder være opmærksom på kravene til de anvendte metoder til værdiansættelse og dokumentation herfor.

En opgørelse af markedsværdier vil være nødvendig i en lang række tilfælde, som illustreret i figuren. I alle tilfælde kan vi hjælpe med at udarbejde en værdiansættelse under hensyn til gældende krav og anbefalinger samt med at udarbejde den nødvendige dokumentation herfor.

I kraft af vores specialiserede kompetencer inden for værdiansættelse og tætte samarbejde med PwC’s skattespecialister kan vi tilbyde værdiansættelsesløsninger af høj kvalitet.

Disse løsninger omfatter bl.a.:

  • Værdiansættelse af finansielle eller immaterielle aktiver
  • Værdiansættelsesrapporter eller vurderinger til
    dokumentationsformål og anmodning om bindende svar
  • Sparring ved aktivoverdragelser/omstruktureringer
  • Konsekvensanalyser, herunder udarbejdelse af finansielle modeller
  • Assistance i forbindelse med Mutual Agreement Procedures (MAP) og Advanced Pricing Agreements (APA) samt ved tvister/klagesager.

Læs mere om vigtigheden af at have styr på værdiansættelsen i skattepligtige transaktioner.

Vi er desuden specialister i at designe og bygge brugervenlige og fleksible beregningsmodeller til analyse og monitorering af skattemæssige værdier samt til simulering af effekten af interne skattemæssige omstruktureringer og nye skatteregler. Læs mere om vores ydelser inden for finansiel modellering.

Kontakt os

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC