Værdiansættelse af virksomheder

Står du over for at skulle købe eller sælge en virksomhed eller foretage et generationsskifte, vil der være behov for en værdiansættelse af virksomheden.

En sådan værdiansættelse vil være en del af beslutningsgrundlaget for at gennemføre transaktionen, og derfor er det vigtigt, at værdiansættelsen gennemføres på basis af indsigt i den pågældende industri samt erfaring og anvendelse af anerkendte og tidssvarende metoder.

Det kan også være relevant at foretage værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i andre sammenhænge, fx i forbindelse med koncerninterne overdragelser, hvor der er behov for at dokumentere, at overdragelsen sker på markedsmæssige vilkår.

Vores rådgivning om værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele er baseret på anerkendte metoder og et særdeles omfattende erfaringsgrundlag inden for forskellige industrier.

Vores ydelser omfatter bl.a.

  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til brug for køb og salg af virksomheder og kapitalandele
  • Dokumentation af værdien i forbindelse med generationsskifte eller koncerninterne overdragelser
  • ”Fairness opinions” – det vil sige erklæringer om, hvorvidt en given transaktion er fair ud fra en økonomisk betragtning
  • Support i forbindelse med retssager og tvister, herunder i erhvervet som skønsmand.

Læs mere om IFRS 16 påvirkning af værdiansættelse

Deltag i todages workshop i værdiansættelse

 

Kontakt os

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC