Workshop i værdiansættelse

Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis. Få et større indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger.

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag, nedskrivningstests og købesumsallokeringer.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

Udbytte

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler)
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse.

Indhold

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi
 • Skat
 • Modeller til beregning af terminalværdi
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol
 • Typiske faldgruber
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks"
 • Risikovurdering
 • Købesumsallokering (IFRS 3)
 • Impairment-test (IAS 36)
 • IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder
 • Konkrete cases med praktisk analyse og værdiansættelse.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, fx finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

SR-timer

Kurset i værdiansættelse svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

"Jeg har fået et rigt udbytte af denne workshop og er blevet styrket i min tilgang til de udfordringer, jeg arbejder med. En rigtig god "hands-on" workshop med konkrete modeller og cases."

Business Development Manager, tidligere deltager på Værdiansættelse

Undervisningen i værdiansættelse

En todages workshop i værdiansættelse, hvor vi med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer gennemgår en kombination af teori, cases og praktiske øvelser. Der lægges i undervisningen vægt på, at deltagernes egne ønsker, erfaringer og daglige problemer er styrende for dialogen.

Det forventes, at deltagerne medbringer pc med Excel.

"Dygtige og kompetente undervisere med en dyb og bred indsigt i emnet og med gode formidlingsevner - det gav et indtryk af solide kompetencer"

Økonomichef og tidligere deltager på Værdiansættelse

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC