Værdiansættelse

Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis

Få et større indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger. Denne workshop i værdiansættelse giver dig et forspring.

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag, nedskrivningstests og købesumsallokeringer.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

"Jeg har fået et rigt udbytte af denne workshop og er blevet styrket i min tilgang til de udfordringer, jeg arbejder med. En rigtig god "hands-on" workshop med konkrete modeller og cases."

Thomas Egholm Olsen. Business Development Manager og tidligere deltager på Værdiansættelse

"Det var rart at blive opdateret på min eksisterende viden. Jeg bruger i høj grad det, vi lærte på kurset i min hverdag. Kurset var velstruktureret, og underviserne var meget kompetente."

M&A Analyst og tidligere deltager på værdiansættelse

Udbytte

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse.
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber.
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler).
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav.
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen.
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse.
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse.

Indhold

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi.
 • Skat.
 • Modeller til beregning af terminalværdi.
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst.
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler.
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol.
 • Typiske faldgruber.
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks".
 • Risikovurdering.
 • Købesumsallokering (IFRS 3).
 • Impairment-test (IAS 36).
 • IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder.
 • Konkrete cases med praktisk analyse og værdiansættelse.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, fx finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

Undervisningen i værdiansættelse

En todages workshop i værdiansættelse, hvor vi med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer gennemgår en kombination af teori, cases og praktiske øvelser. Der lægges i undervisningen vægt på, at deltagernes egne ønsker, erfaringer og daglige problemer er styrende for dialogen.

Det forventes, at deltagerne medbringer pc med Excel.

SR-timer

Kurset i værdiansættelse svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

"Dygtige og kompetente undervisere med en dyb og bred indsigt i emnet og med gode formidlingsevner - det gav et indtryk af solide kompetencer"

Økonomichef og tidligere deltager på Værdiansættelse

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC