Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Skat og compliance

Med en familieformue følger en række muligheder og forpligtelser, som bør håndteres proaktivt og i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Et Family Office skal styre positioner og transaktioner

National og international skattelovgivning er en væsentlig faktor, når det handler om at skabe en sund udvikling i familieformuen over generationer.
Det er først og fremmest vigtigt at sikre compliance – både på kort sigt og på lang sigt.

Samtidig er det vigtigt at have en proaktiv tilgang til skatteplanlægning, da en række begivenheder kræver flere års fremsyn og forberedelse for at sikre den optimale løsning.

I takt med at familieformuen vokser, øges den juridiske og skattemæssige kompleksitet. Et Family Office bør derfor være opmærksom på familiens og formuens risikoprofil, som regelmæssigt bør drøftes med skatteeksperter for at sikre familien mod uhensigtsmæssige dispositioner.

Et Family Office skal dels være opmærksom på skattesubjekterne – dvs. de skattepligtige personer og virksomheder – dels skatteobjekterne – dvs. formuen i form af aktiver og investeringer.

Da skatteområdet er i konstant forandring, er der tale om et dynamisk område, som hele tiden bør have opmærksomhed i forhold til transaktioner og dispositioner.

En væsentlig opgave for et Family Office er således at etablere en governance-struktur, der bygger på et system, som muliggør en konstant overvågning af skatterelevante forhold.

"Overholdelse af nationale og internationale love og regler er naturligvis fundamentet i vores ydelser. Men det er i den langsigtede planlægning og ved gennemførelse af større transaktioner, at vores skatterådgivning skaber ekstra værdi."

Karina Hejlesen JensenTax
Vi kan blandt andet:
  • varetage almindelig og løbende skatterådgivning
  • varetage løbende og årlig compliance for familiemedlemmer
  • rådgive om og assistere i forbindelse med langsigtet skatteplanlægning
  • rådgive om og udarbejde modeller for særlige begivenheder, fx generationsskifte, ægteskab, skilsmisse og flytning
  • bistå og rådgive ved køb og salg af virksomheder
  • rådgive og vejlede om skattemæssig håndtering af investeringsaktiver, herunder fx ejendomme
  • bidrage til etablering af governance-struktur for skatteforhold i Family Office
  • varetage skatteoptimering i Family Office.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC