Kursus i årsregnskabsloven i praksis

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger.

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og du får et opdateret overblik over de seneste ændringer. Kurset i årsregnskabsloven sikrer, at du opnår praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger. 

Mange af de opgaver som du under kurset kommer til at løse og drøfte med de andre deltagere, baserer sig på fortolkninger af årsregnskabsloven, der i høj grad er en rammelov. Disse fortolkninger inddrager også de internationale regnskabsstandarder på de områder, der er relevante til udfyldelse af lovens rammer.

Formålet med dette kursus er at gøre dig klogere på løsningen af praktiske, regelmæssigt forekommende problemstillinger og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksis inden for områder, der er relevante i de fleste virksomheder.

Udbytte

 • Et opdateret overblik over årsregnskabsloven.
 • Forståelse for årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelsen.
 • Erfaring i at forstå grundlæggende problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Opdateret viden om de praktiske problemstillinger, som årsregnskabsloven medfører for dig og din virksomhed.
 • Mulighed for at drøfte praktiske problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Et personligt kursusbevis, hvormed du kan dokumentere en professionel kompetence inden for årsregnskabsloven.
Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Mød Kim Tang Lassen som underviser på kurset

Playback of this video is not currently available

0:26

Indhold

 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde – få et indledende overblik over årsregnskabsloven, dens opbygning og anvendelsesområde og de centrale regler.
 • Hvordan præsenteres årsrapporten? Resultatopgørelse, balance, noter mv.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.).
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen.
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver.
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser.
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov.
 • Finansielle instrumenter - forståelse af de grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter.
 • Koncernregnskab og virksomhedssammenslutninger - opnåelse af et grundlæggende kendskab til reglerne, når din virksomhed udarbejder koncernregnskab og erhverver andre virksomheder i en virksomhedssammenslutning.

Målgruppe

Økonomi-/regnskabschefer, controllere samt økonomi-/regnskabsmedarbejdere, som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber.

Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet i virksomheden er en forudsætning. Et detaljeret kendskab til årsregnskabsloven er ikke en forudsætning, idet kurset vil give en indføring i årsregnskabsloven.

SR-timer

Kurset "Årsregnskabsloven i praksis" svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Kursusansvarlig

Kursusansvarlig er PwC's faglige afdeling, som er ledet af partner Henrik Steffensen, der også er medforfatter til den kommenterede årsregnskabslov.

Engagerede undervisere

Alle undervisere har omfattende undervisningserfaring og årelang praktisk erfaring med årsregnskabsloven – og i øvrigt mange tilgrænsende områder som selskabslovgivningen, internationale regnskabsstandarder mv., der i nogle tilfælde kan være relevante i en drøftelse.

Unik undervisningsform

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver og små konkurrencer. Både undervisning og opgaver er baseret på de problemstillinger, som vores undervisere løbende støder på i forbindelse med deres arbejde i virksomhederne, og der er afsat god tid til diskussioner. Derfor kan vi love dig, at kursusforløbet giver dig inspiration og praktiske værktøjer med hjem.

"Var helt klart svære emner for undertegnede, da jeg ikke har den fornødne uddannelse bag mig, men det var lærerigt og helt igennem passende i forhold til kursusbeskrivelsen."

Bogholder og tidligere deltager på Årsregnskabsloven i praksis

Find et kursus, der matcher dit behov

Få et nemt overblik over alle kommende kurser

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC