Capital Markets and Accounting Advisory Services

PwC’s Capital Markets and Accounting Advisory Services (CMAAS) vejleder virksomheder inden for teknisk regnskab, IFRS, virksomhedstransaktioner, omstruktureringer m.m.

PwC’s CMAAS-team består af højtspecialiserede fagfolk, der hjælper din virksomhed med at forstå og implementere regnskabsmæssige forhold effektivt for at styrke din organisation. Vi løser komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, herunder:

 • Rådgivning om regnskabsmæssige konsekvenser i forbindelse med transaktioner, køb og salg af virksomheder, omstruktureringer og andre selskabsretlige transaktioner
 • Førstegangsimplementering af IFRS og implementering af nye IFRS-standarder
 • Forbedring af årsrapporten og konsolidering af regnskaber.

Du får rådgivning og vejledning, der er up-to-date med tendenserne inden for regnskabsområdet, den gængse ”best practice” og nyeste lovgivning. Fra planlægning og gennemførsel af virksomhedstransaktioner til navigering af regulatoriske regnskabsændringer, står vi klar til at rådgive din virksomhed gennem alle processens faser.

Med jeres kommercielle mål og ønsker for øje er vores indgangsvinkel at forbinde teknisk regnskabsmæssig rådgivning, der er fagligt forankret, med moderne teknologiske løsninger - skræddersyet til jeres konkrete problemstilling. 

Mangler din virksomhed regnskabskompetente ressourcer til årsafslutningen, den løbende rapportering, eller løsning af specifikke regnskabstekniske problemstillinger? Vi stiller erfarne IFRS-medarbejdere til rådighed i en periode for din virksomhed.

Vi tilbyder også kurser og undervisning 

Udarbejdelse og kvalitetssikring af regnskabsmæssige Excel-modeller

Vi kan hjælpe dig med udvikling af en skræddersyet Excel-model, der sikrer en korrekt regnskabsmæssig behandling af fx aktiebaseret vederlæggelse, omsætning eller leasing.

Hvis du allerede har en Excel-model, kan vi også hjælpe med at kvalitetssikre og validere modellen, så den opfylder reglerne under den pågældende regnskabsregulering.

Se eksempelvis vores IFRS 16-model

Se eksempelvis vores IFRS 2-løsning

IFRS feasibility study

Overvejer din virksomhed at implementere IFRS i det eksterne regnskab? Et IFRS feasibility study udgør et centralt element i forhold til at støtte ledelsen med beslutningen om overgangen til IFRS. Vores feasibility study indebærer en forundersøgelse af påvirkningen af virksomhedens årsregnskab ved en overgang til IFRS og skaber et hurtigt overblik over fordele, ulemper, konsekvenser samt valgmuligheder. Ydelsen omfatter bl.a. gennemgang af virksomhedens årsregnskab med henblik på forskelle mellem lokal regnskabsregulering og IFRS, overordnet kvantificering af forskelle, samt vurdering af omfanget for de yderligere notekrav, der følger en IFRS-overgang.

Implementering af nye IFRS-standarder

I 2018 blev alle IFRS-aflæggere omfattet af IFRS 9 om finansielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning. I 2019 blev de yderligere omfattet af IFRS 16 om leasing. De nye standarder har betydet store ændringer, som både har påvirket de interne forretningsgange såvel som dit regnskab. Vi kan hjælpe med at få de nye standarder tilstrækkeligt forankret i din virksomhed gennem opdatering af regnskabs- og finansmanualer samt faglig rådgivning om de nye standarder, og moderne Excel-baserede løsninger, der sikrer en korrekt regnskabsmæssig behandling af de nye standarder.

Førstegangsimplementering af IFRS

En IFRS-konvertering er ikke en rutineopgave, men indebærer komplekse overgangsregler og medfører ofte store interne omvæltninger i virksomheden. Selv efter overgangen stilles der store krav til opfølgning og tilpasning. Med vores gennemgående erfaring på området kan vi assistere med bl.a.:

 • Projektstyring i forbindelse med gennemførsel af konverteringen
 • Identifikation og evaluering af GAAP-forskelle
 • Analyse af påvirkning på interne forretningsgange og processer
 • Sparring i forbindelse med valgmuligheder ved overgangen til IFRS
 • Udarbejdelse af IFRS modelregnskab og tilhørende rapporteringspakke
 • Uddannelse og undervisning i IFRS.

Vi kan yderligere hjælpe med...

En fyldestgørende og opdateret regnskabsmanual er vigtig for at kunne udarbejde en finansiel rapportering af høj kvalitet. Vi har stor erfaring med udformning af regnskabs- og finansmanualer tilpasset den enkelte virksomhed og kan hjælpe med at kvalitetssikre og opdatere eksisterende regnskabsmanualer, så de bringes i overensstemmelse med virksomhedens nyeste praksis efter implementeringen af fx IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16. Har din virksomhed ikke en eksisterende regnskabsmanual, kan vi hjælpe med at udarbejde denne fra bunden.

 

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen foretages mange overvejelser, skøn og vurderinger, der påvirker både indregning, måling og præsentation. Alle disse vurderinger bør dokumenteres – både af virksomhedens egne hensyn fx for at bevare historik - men også af hensyn til revision og eventuel kontrol fra myndighedernes side. Regnskabstekniske notater kan blandt andet leveres i forbindelse med:

 • IFRS-konverteringer
 • Virksomhedens løbende forhold, der medfører (komplekse) regnskabsmæssige problemstillinger
 • Regnskabsmæssige konsekvenser ved selskabsretlige omstruktureringer
 • Indgåelse af nye kontrakter, transaktioner og strukturer, hvor den regnskabsmæssige behandling skal vurderes og dokumenteres.

Vi kan hjælpe din virksomhed med gennemgang, vurdering og dokumentering af de forskellige regnskabsmæssige forhold, der opstår i forbindelse med overtagelsen af en virksomhed. Dette kan eksempelvis omfatte fastlæggelse af overtagelsestidspunkt, identifikation af den overtagne part samt fastlæggelse af købesummen, herunder behandling af betingede vederlag. Vi kan ligeledes hjælpe med dokumentering af de vurderinger og forudsætninger, der er foretaget i forbindelse med købsprisallokeringen.

Vi har bred erfaring med gennemgang og udarbejdelse af årsrapporter og kan bidrage med at gøre disse skarpe og brugbare. Som med årsrapporten kender vi også ”best practice” inden for delårsrapporter og kan hjælpe med at skabe et link mellem seneste årsrapport og udmeldte forventninger. Vi kan bl.a. udføre ”compliance checks”, analyse af delårsrapporten med henblik på identifikation af forbedringspunkter samt give en vurdering af væsentlighed, så overflødig information kan elimineres. PwC kan derfor hjælpe med følgnede:

 • Analyse af årsrapporten med henblik på identifikation af potentielle forbedringspunkter
 • Vurdering af bedre vægtning af oplysninger i ledelsesberetningen så virksomhedens værdiskabelse tydeliggøres
 • Assistance i fastsættelse af væsentlighedsniveau, samt dokumentation heraf, i forbindelse med tilpasning af noteoplysninger
 • Vurdering af væsentlighed ved beskrivelse af regnskabspraksis, usikkerheder, skøn, risici etc.
 • Omstrukturering af noter i temaer, så oplysninger placeres hvor læseren forventer at finde dem.

Selskabsretslige transaktioner

Med fokus på forretningsforståelse, strategi og hensigt, kan vi yde en holistisk rådgivning, der går på tværs af juridiske og økonomiske fagdiscipliner. Vi kombinerer regnskabsmæssig rådgivning med selskabsretlig indsigt, og vores services inkluderer bl.a.:

 • Assistance med ”carve-outs” og ”special purpose financial statements”
 • Vurdering af potentielle strukturer til optimering for eksempelvis udbytteudlodning
 • Analyse og skabelse af overblik over de regnskabsmæssige konsekvenser i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer af selskaber, herunder fusion, spaltning og aktieombytning.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Følg PwC