US GAAP

Vi fjerner al tvivl om US GAAP ved at gå i detaljer

Skal jeres selskab for første gang udarbejde en afstemning af årsrapporten til US GAAP eller egentlig finansiel rapportering efter US GAAP? Er I i tvivl om forskellen på US GAAP, IFRSog årsregnskabsloven? Eller overvejer I at lade jer børsnotere i USA? Så brug vores viden om de meget detaljerede regler.

Fordi vi er inde i reglerne og kender alt til forholdene, kan vi dels yde direkte assistance med jeres konkrete udfordringer – og dels løse de problemstillinger, der er relateret til US GAAP og SEC. Vi ved desuden, hvor og hvordan der kan søges dispensation.

Mange er forpligtede - men kender ikke reglerne

Virksomheder, der befinder sig eller bevæger sig ind på det amerikanske marked, skal udarbejde en årsrapport – eller en afstemning - efter de amerikanske regnskabsreguleringer US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Har jeres selskab f.eks. mere end 500 investorer, hvoraf over 300 er amerikanske? Og har selskabet en markedsværdi på over 75 mio. USD? Så er I forpligtede til at følge de amerikanske rapporteringskrav. Det samme gælder danske datterselskaber af amerikanske koncerner.

Medarbejderaktier til amerikanske ansatte kan f.eks. få utilsigtede konsekvenser for danske børsnoterede selskaber.

Fra omarbejdning af US GAAP til udarbejdning af noter

Vi har allerede hjulpet mange virksomheder, også de betydeligste SEC-registrerede (Security and Exchange Commision) klienter i Danmark, med at omarbejde til US GAAP. Samtidig har vi udarbejdet mange noter til danske årsrapporter med angivelse af effekten på resultatet og egenkapitalen ved brug af US GAAP. Her er det vores erfaring, at det er givtigt med en løbende sparring med de amerikanske koncerner. Selv om de umiddelbart kun kræver PwC's revision af jeres lokale årsrapport, er der store fordele i at sparre omkring de amerikanske principper, som f.eks. datterselskaber skal rapportere efter.

Egne eksperter og faste procedurer

Ud over vores egne US GAAP-eksperter har vi i PwC faste procedurer for, at rapportering til amerikanske børser kvalitetssikres af National office i USA, når det gælder FPI'er (Foreign Private Issuers).

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter. Lad os hjælpe dig med dine US GAAP-udfordringer.

Kontakt os

Jesper Hansen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9253

Følg PwC