Firmabil eller egen bil?

Værktøj til beregning af beskatning

Det kan ofte være svært at vurdere, om det bedst kan betale sig økonomisk at have egen bil eller firmabil på grund af reglerne omhandlende beskatning af fri bil og firmabil. Dette afhænger blandt andet af forholdet mellem den erhvervsmæssige og private kørsel.

Værktøjet

Beregneren herunder giver - blandt andet på baggrund af det skøn over fordelingen af private og erhvervsmæssigt kørte kilometer, som du indtaster - et kvalificeret bud på, hvad der bedst kan betale sig. Men du får selvsagt ikke en fuldstændig oversigt over de samlede konsekvenser ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat. Der anvendes således forskellige gennemsnitssatser og størrelse af maksimalt værditab, jf. forudsætningerne på resultatsiden.

Vi har derfor givet dig mulighed for selv at fastsætte bl.a. værditab og driftsudgifter, hvis udgifterne til din bil afviger fra vores estimat.

Beregningerne er alene vejledende. Der bør derfor søges professionel rådgivning, før der træffes beslutning om valg af ordning.

Bemærk: Firmabilberegneren baserer sig på et forældet datagrundlag og danner derfor ikke et retvisende billede. Udvikling af en opdateret beregner er i gang og forventes færdig i Q1, 2024.

Du kan her beregne, hvad der bedst kan betale sig: egen bil eller firmabil. I første del skal du udfylde felterne med de relevante oplysninger. Vi har indsat standardværdier for benzinpris og km/pr. liter, der selvfølgelig kan ændres.

Forudsætninger for beregninger findes til sidst.

Bil og kørsel

Diesel Benzin
kr.
kr.
km.
kr.
km.
km.
km.

Befordringsfradrag

km.
dage

Bruttoudgifter (kan ændres)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
 
%
kr.
%
kr.

Kørselsgodtgørelse

kr.
kr.
Det er en fordel at vælge: . Se beregningerne her:

Baggrund for beregninger

Brændstof type:  
Bilens pris: kr.
km / l: km.
Pris. pr l brændstof: kr.
Privat kørsel: km.
Erhvervsmæssig kørsel: km.
Værditab, estimeret procent af bilens pris: kr.
Rentesats: %
Kørsel mellem hjem og arbejde t/r per dag: km.
Antal årlige arbejdsdage: dage

Resultat for medarbejderen

Brændstof: kr.
Dæk: kr.
Vedligeholdelse: kr.
Forsikring: kr.
Ejerafgift: kr.
Abonnement til vejhjælp: kr.
Vask, parkering mv.: kr.
Værditab: kr.
Renteudgifter: kr.
-kørselsgodtgørelse: kr.
Bilens bruttoomkostninger: kr.
- skattebesparelse på renteudgifter: kr.
- skattebesparelse på befordringsfradrag: kr.
Nettoomkostninger ved egen bil: kr.
Skattepligtig værdi af fri bil: kr.
Lønreduktion, svarende til bilens bruttoomkostninger: kr.
Ændring af indkomst til beskatning, brutto: kr.
Ændring af skattebetaling, netto: kr.
Kontant lønreduktion: kr.
Nettoomkostninger ved fri bil: kr.
Fordel/tab for medarbejder ved fri bil: kr.
Det er dermed en fordel at vælge:  
 • Brændstofomkostninger beregnes ud fra samlede antal kørte km, brændstofforbrug (km/l) samt pris for brændstof.
 • Udgifter til dæk er estimeret på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Udgifter til vedligeholdelse er estimeret på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på hovedstolen, svarende til bilens værditab. Renteudgifter er beregnet som et gennemsnit over 3 år.
 • Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel. Det vejledende værditab er sat til mellem 13 og 27% af bilens pris.
 • Kørselsgodtgørelsen er fastsat efter statens satser for 2017.
 • Befordringsfradraget er beregnet på baggrund af satser for 2017.
 • Den skattemæssig værdi af ligningsmæssig fradrag udgør 26,9% ekskl. kirkeskat.
 • Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2017 og udgør 55,8%, inkl. AM-bidrag (men excl. kirkeskat).
 • Værdi af fri bil udgør 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og 20% af resten. Dog altid minimum 25% af 160.000 kr. Dertil lægges 150% af ejerafgift/grøn afgift.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 266.200 kr. kan foretage et yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan være berettiget til et yderligere befordringsfradrag for befordring over 120 km pr. dag.
 • Bruttolønsnedgang er fastsat til bilens forventede bruttoudgifter.

Beregningsprogrammet giver ikke en fuldstændig oversigt over de samlede konsekvenser ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat. Der anvendes for eksempel forskellige gennemsnitssatser og størrelse af maksimalt værditab, jf. nedenstående forudsætninger.

Beregningerne er alene vejledende. Vi anbefaler derfor, at der søges professionel rådgivning, før der træffes beslutning om valg af ordning.

Baggrund for beregninger

Brændstof type:  
Bilens pris: kr.
km / l: km.
kr. pr l benzin: kr.
Privat kørsel: km.
Erhvervsmæssig kørsel: km.
Værditab, estimeret procent af bilens pris: kr.
Rentesats: %
Kørsel mellem hjem og arbejde t/r per dag: km.
Antal årlige arbejdsdage: dage.

Resultat for arbejdsgiveren

Kørselsgodtgørelse til medarbejder kr.
Nettoomkostning ved medarbejderens egen bil kr.
Brændstof: kr.
Dæk: kr.
Vedligeholdelse: kr.
Forsikring: kr.
Ejerafgift: kr.
Abonnement til vejhjælp: kr.
Vask, parkering mv.: kr.
Værditab: kr.
Renteudgifter: kr.
- lønreduktion: kr.
Nettoomkostninger ved fri bil: kr.
 • Brændstofomkostninger beregnes ud fra samlede antal kørte km, brændstofforbrug (km/l) samt pris for brændstof.
 • Udgifter til dæk estimeres på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Udgifter til vedligeholdelse estimeres på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på hovedstolen, svarende til bilens værditab. Renteudgifter er beregnet som et gennemsnit over 3 år.
 • Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel. Det vejledende værditab er sat til mellem 13 og 27% af bilens pris.
 • Kørselsgodtgørelse er fastsat efter statens satser for 2017.
 • Befordringsfradrag er beregnet på baggrund af satser for 2017.
 • Skattemæssig værdi af ligningsmæssig fradrag udgør 26,9% ekskl. kirkeskat.
 • Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2017 og udgør 55,8%, inkl. AM-bidrag (men excl. kirkeskat).
 • Værdi af fri bil udgør 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og 20% af resten. Dog altid minimum 25% af 160.000 kr. Dertil lægges 150% af ejerafgift/grøn afgift
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 266.200 kr. kan foretage et yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan være berettiget til et yderligere befordringsfradrag for befordring over 120 km pr. dag.
 • Bruttolønsnedgang er fastsat til bilens forventede bruttoudgifter.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Følg PwC