Skat og jura i Øresundsregionen

Skat eller Skatt?

Uanset om I taler dansk, svensk eller et tredje sprog, kan PwC’s specialister hjælpe jer og jeres virksomheder på hver side af sundet med at tale samme sprog.

Vi har mange års erfaring med alle Øresunds-aspekter i relation til:

  • Skat
  • Social sikring
  • Virksomhedsetablering og/eller virksomhedsudvidelse
  • Flytning af enkelte medarbejdere eller større medarbejdergrupper
  • Ansættelsesret
  • Moms og afgifter

Kvalificeret og opdateret rådgivning

Vi er en gruppe af erfarne jurister, skattekonsulenter samt statsautoriserede revisorer fra både København og Malmö. Der arbejdes tæt sammen i gruppen på tværs af Øresund, hvilket sikrer produktudvikling samt et højtkvalificeret og altid opdateret rådgivningsniveau.

Flere af vores specialister er selv pendlere - eller har været det i mange år - og har dermed også stor erfaring med mange af de praktiske forhold, der kan opstå, når Øresund krydses.

Én kontaktperson

Vi tilbyder sparring og højtkvalificeret helhedsrådgivning i relation til alle typer erhvervsaktiviteter i Øresundsregionen. Vi arbejder ud fra et key account princip, hvilket betyder, at det er samme kontaktperson, der holder i trådene og følger jer fra start til slut, selvom vi knytter flere specialister på opgaven.

Tre-trinsraket

Det typiske rådgivningsforløb kan beskrives som en ”tre-trinsraket”, hvor der foretages individuel tilpasning efter jeres ønsker og opgavens omfang.

  • Trin 1: Indledende møde om udfordringer og løsningsmodeller
  • Trin 2: Konkret analyse af faktiske forhold
  • Trin 3: Implementering af den valgte løsning, det være sig fuld eller delvis outsourcing samt ad hoc rådgivning.

Hvorvidt I vælger 1, 2 eller alle 3 trin, er naturligvis helt op til jer.

Kontakt os

Ingen aktiviteter eller spørgsmål er for store eller små til os, så ring til os for en uformel drøftelse af jeres tanker og idéer. Derfra kan vi sammen vurdere dit behov for rådgivning.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Følg PwC