Fem gode råd til opstilling af regnskab


Et regnskab giver indblik i din virksomheds økonomi og er med til at skabe tillid mellem dig og dine samarbejdspartnere. Vi har samlet fem gode råd til, hvordan du opstiller dit regnskab.

1. Hold orden i dit bogholderi

Et korrekt og retvisende regnskab starter med en god bogføring, så skab et solidt fundament ved at have regelmæssig ajourføring af dine økonomiske bevægelser.

2. Periodisér dine omkostninger

Alle omkostninger, udlæg, udgifter og salgsfakturaer, skal være med og skal være periodiseret. Har du fx købt og betalt en annonce i december, men som først er bragt i avis i januar, skal dette med i regnskabet som en forudbetaling. Omkostningen tages først med som en udgift i det efterfølgende regnskab, som dækker over januar måned.

3. Optæl din lagerbeholdning

Hvis du har lager, så sørg for, at det tælles op korrekt og bliver inkluderet i dit årsregnskab. Det er et skattemæssigt lovkrav, at lageret optælles 1 gang årligt.

4. Afstem dine tal

Foretag løbende afstemninger. Det anbefales, at man afstemmer sin bankbeholdning ofte, fx på månedsbasis. Derudover anbefales det, at afstemme løn til e-indkomst, og at afstemme indberettede momsbeløb inden indberetning og afstemning af kreditor-saldi til kontokort fra kreditorer.

5. Brug regnskabet til at reflektere over din strategi

Et regnskab indeholder ikke kun tal. Ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og noter er også centrale bestanddele i regnskabet. Mens den centrale tekst i ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis er relativ standardiseret, kan der være god værdi i en detaljeret og fyldestgørende beskrivelse af året, der gik i ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er ledelsens vindue til, at reflektere på året, der gik, og strategien for det kommende år, hvilket kan være af stor værdi for mulige interessenter og muligheden for interaktion med disse.

Playback of this video is not currently available

Video: Fem gode råd til regnskab

Få et hurtigt overblik over vores fem gode råd til, hvordan du opstiller dit regnskab.

Din virksomheds daglige drift og administration

Uanset om det drejer sig om den daglige drift og administration eller den fortsatte vækst og udvikling af din forretning, er der masser af ting, du som virksomhedsejer skal holde styr på. 

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få fx indsigt i emner som bogføring, moms, afgifter og rapportering.

Læs mere her

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

3945 9521

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide