Fem gode råd til opstilling af regnskab

loading-player

Playback of this video is not currently available

Fem gode råd til opstilling af regnskab

1. Et korrekt og retvisende regnskab starter med en god bogføring, så skab et solidt fundament ved at have regelmæssig ajourføring af dine økonomiske bevægelser.

2. Alle omkostninger, udlæg, udgifter og salgsfakturaer, skal være med og skal være periodiseret. Har du fx købt og betalt en annonce i december, men som først er bragt i avis i januar, skal dette med i regnskabet som en forudbetaling. Omkostningen tages først med som en udgift i det efterfølgende regnskab, som dækker over januar måned.

3. Hvis du har lager, så sørg for, at det tælles op korrekt og bliver inkluderet i dit årsregnskab. Det er et skattemæssigt lovkrav, at lageret optælles 1 gang årligt.

4. Foretag løbende afstemninger. Det anbefales, at man afstemmer sin bankbeholdning ofte, fx på månedsbasis. Derudover anbefales det, at afstemme løn til e-indkomst, og at afstemme indberettede momsbeløb inden indberetning og afstemning af kreditor-saldi til kontokort fra kreditorer.

5. Et regnskab indeholder ikke kun tal. Ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og noter er også centrale bestanddele i regnskabet. Mens den centrale tekst i ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis er relativ standardiseret, kan der være god værdi i en detaljeret og fyldestgørende beskrivelse af året, der gik i ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er ledelsens vindue til, at reflektere på året, der gik, og strategien for det kommende år, hvilket kan være af stor værdi for mulige interessenter og muligheden for interaktion med disse.

Din virksomheds daglige drift og administration

Uanset om det drejer sig om den daglige drift og administration eller den fortsatte vækst og udvikling af din forretning, er der masser af ting, du som virksomhedsejer skal holde styr på. 

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få fx indsigt i emner som bogføring, moms, afgifter og rapportering.

Læs mere her