Få overblik over beskatningsreglerne for firmabiler og private biler

Skat og firmabil

Ved brug af firmabiler og privatbiler er der en række forskellige regler, som du skal forholde dig til. Det gælder fx beskatning, miljøforhold og kørsel i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Reglerne om brug af henholdsvis firmabil og privatbiler er derudover meget forskellige, og de bliver ofte opdaterede. Derfor er det vigtigt, at du holder dig ajour med nye ændringer, så du får betalt de rette satser og får de rette fradrag. Læs mere om kørselsfradrag.

Her kan du få overblik over reglerne inden for firmabiler. Det er også her, du finder vores firmabilsberegner, hvor du kan vurdere, hvorvidt en firmabil eller en privatbil er mest fordelagtig for dig. Du finder yderligere og mere detaljeret information i vores publikation om firmabiler, som du finder i oversigten til sidst, hvor du også finder forslag til anden relevant læsning.

Vurder dit behov

Først og fremmest skal du have en klar overbevisning om, hvad du skal bruge bilen til:

 • Er det alene dig selv, som skal transporteres rundt, privat og ud til kunder/ forretningspartnere?
 • Eller skal bilen kunne bruges til transport af varer/værktøj eller på anden vis bruges i din virksomhed?

Dit behov styrer, hvilken type bil der er mest fordelagtig for dig, samt om du skal have hvide, papegøje- eller gule plader. Typen af nummerplade styrer både, hvilke udgifter der kan fradrages, den momsmæssige behandling, samt hvordan du evt. skal beskattes, hvis bilen er i virksomheden og anvendes privat.

Få overblik over reglerne

Reglerne ved firmabiler er komplekse. Nedenfor har vi listet nogle af de mest gængse regler (2024), du skal være opmærksom på:

Firmabil - fri bil (hvide- eller papegøjeplader)

 1. Firmabiler beskattes, hvis virksomheden stiller bilen til rådighed for medarbejderen til privat kørsel. Reglerne for skat og evt. fradrag er dog mere komplekse. Stilles bilen ikke til rådighed for privat benyttelse, skal virksomheden føre tilsyn med, at bilen ikke bruges privat. Der kan i visse situationer være mulighed for, at man kan klare private ærinder uden at blive beskattet.  
 2. Beskatning af en firmabil sker efter SKAT’s regler. Beskatningsgrundlaget fastlægges ud fra værdien af bilen, som desuden tillægges miljøafgift. Beskatning sker som A-indkomst, og der skal betales AM-Bidrag. Det er væsentligt at tilpasse beskatningsgrundlaget løbende, da der kan ske ændringer til miljøafgifter mv. Fastsættelse af beskatningsgrundlag beskrives længere nede i afsnittet “Fri bil vs. privat bil (beskatning)? Beregn den rette løsning for dig”.
 3. SKAT laver kontroller af firmabiler, og det er nødvendigt for virksomheden at dokumentere opgørelsen af fri bil for biler stillet til rådighed for de ansatte. Kørselsregnskab for rent erhvervsmæssige biler eller udbetaling af kørselsgodtgørelse skal også holdes ajour.

Reglerne for gulpladebiler

 1. Der gælder forskellige regler, alt efter om køretøjet vejer over eller under 3 tons.
 2. En gulpladebil der er specialindrettet dækker over biler med særligt udstyr, og som er bygget til særlige formål. Bilen er som hovedregel ikke egnet til at træde i stedet for en privat bil. 
 3. Hvis du er hovedaktionær er der automatisk en formodning om, at bilen også bliver brugt til privat kørsel. Det vil sige, at din kørsel bliver beskattet som A-indkomst og at du skal betale AM-bidrag. Hvis du ikke bruger bilen til privatkørsel er det vigtigt at dokumentere det i et detaljeret kørselsregnskab for at undgå beskatning. Det er derfor ikke nok, at du som hovedaktionær har indgået en aftale med selskabet om, at bilen ikke bruges privat. 
 4. Det er muligt at købe dagsbeviser, som tillader privat kørsel på dagen, som der er købt bevis til. Du kan købe dagsbeviser hos Skattestyrelsen.

Reglerne ved privatbil brugt til erhvervskørsel (hvide- eller papegøjeplader)

 1. Det er muligt at bruge sin private bil til erhvervskørsel. SKAT fastsætter årligt den sats, som medarbejderen kan få skattefrit godtgjort, når man bruger sin private bil til erhvervskørsel. For at gøre brug af reglerne ved privatbil brugt til erhvervskørsel skal medarbejderen køre i sin egen bil, husstandens (hvis fællesøkonomi) eller en personligt leaset bil. Derudover skal følgende regler overholdes:
  1. Der er tale om erhvervsmæssig kørsel i arbejdsgiverens tjeneste
  2. Afregningen af kørselsgodtgørelse opfylder de formelle dokumentationskrav
  3. Arbejdsgiveren fører effektiv kontrol med kørselsafregningen.
 2. Ved personlig virksomhed i virksomhedsordningen findes der mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse og stadig få fradrag for moms af driftsomkostningerne ved anvendelse af privatbil på papegøjeplader.

Regler for driftudgifter og elbiler m.m.

Du som leder kan have udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabiler. Disse udgifter er uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Driftsmæssige udgifter kan fx være vægtafgift, forsikringer, benzin, elektricitet til elbiler osv.

En elbil beskattes dermed på samme måde som en diesel- eller benzindrevet bil, da el bliver anset som brændstof på samme måde som benzin og diesel.

Fri bil vs. privat bil (beskatning)? Beregn den rette løsning for dig

Det kan ofte være svært at vurdere, om det økonomisk bedst kan betale sig at have egen bil eller firmabil på grund af reglerne om beskatning. Det afhænger blandt andet af forholdet mellem den erhvervsmæssige og private kørsel. Stiller virksomheden en fri bil til rådighed, skal der altid betales skat af rådigheden, uanset hvor meget den bruges.

Omvendt er der mulighed for at trække omkostninger fra, såfremt du bruger privat bil til erhvervsmæssig kørsel, og virksomheden i øvrigt overholder reglerne herfor. Derfor handler det først og fremmest om at være klar på, hvor meget der skal køres både privat og erhvervsmæssigt, inden der tages stilling til, hvilken mulighed der bedst kan betale sig.

Hvis medarbejderen har fået adgang til fri bil, så bilen også kan bruges til privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af rådigheden. Beskatningsgrundlaget bedømmes ud fra om arbejdsgiveren har anskaffet bilen højst tre år efter indregistreringen. I de første 36 måneder fra bilens første indregistrering er det prisen ved indregistrering, som lægges til grund. Efter 36 måneder falder beskatningsgrundlaget til 75 % af værdien ved første indregistrering, dog altid minimum 160.000 kr. Anskaffes en brugt bil, som er ældre end 36 måneder efter første indregistrering, er det bilens pris på købstidspunktet, som er beskatningsgrundlaget.

Husk også
 • Registreringsafgiftspligtigt tilbehør og ekstraudstyr, som eftermonteres, skal tillægges beskatningsgrundlaget.
 • Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes som 23 % af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr., og 22 % af det resterende beløb. Hertil tilføjes miljøtillæg svarende til 600 % af den årlige ejerafgift for firmabilen.
 • Beskatning af el-/hybridbiler sker på samme vis, som ved diesel- og benzindrevne biler. Værdien af ladestander og batteri skal dog indregnes i beskatningsgrundlaget for fri bil. Uanset om bilen er el-, diesel- eller benzindreven, skal den kun beskattes, så længe den står til rådighed. Hvis bilen derfor kun er til rådighed i vinterhalvåret, skal medarbejderen kun beskattes i disse måneder.

Firmabilberegner

Vi har lavet en beregner, der kan give dig en indikation på, om firmabil eller privatbil er den mest optimale løsning for dig. Klik på linket, følg vejledningen og find ud af, hvor meget du bliver beskattet ved at bruge egen bil kontra firmabil.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide