Reward, mere end blot løn

Den rigtige reward strategi understøtter virksomhedens forretningsmål og er samtidig et vigtigt element i arbejdet med at tiltrække, fastholde og motivere de rigtige medarbejdere. Kunsten er at sammensætte enkle og attraktive reward pakker, der styrker linket mellem belønning og forretningsstrategi, og som således skaber værdi for både virksomhed og medarbejdere. Ved implementering er det vigtigt med en løsning, som belaster virksomheden minimalt i forhold til administration og omkostninger.

Tilbyder du den rigtige reward pakke?

Måske ønsker du at styrke jeres Employee Value Proposition, og står derfor over for følgende udfordringer:

  • Tilpasning af incitamentsaflønning, personalegoder og karriereudviklingsmuligheder, som understøtter virksomhedens forretningsstrategi og skaber værdi
  • Sikre, at incitamentsaflønning og personalegoder
    • understøtter og fremmer rekruttering, fastholdelse og motivation
    • er konkurrencedygtige og fornuftige i forhold til aktionærer og andre interessenter
    • er i overensstemmelse med lovgivning og god virksomhedsetik
  • Udvikle eller styrke virksomhedens career framework; et vigtig værktøj som øger opmærksomheden omkring karrieremuligheder i virksomheden og tydeliggør, hvordan medarbejderen selv kan tage ansvar for sin udvikling

Vores ydelser

På baggrund af vores erfaring fra Danmark, Norden og fra vores globale organisation kan vi forene medarbejder- og ledelsesaflønning med virksomhedens forretningsmål og aktionærinteresser. Vi rådgiver bl.a. om:

Direktørkontrakten

Det er vigtigt at få udarbejdet en direktørkontrakt, hvor alle relevante ansættelsesvilkår er beskrevet. Se mere om direktørens ansættelsesforhold.

Kontakt os

Alex Penvern

Partner, Workforce, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Følg PwC