Regnskab og selskabsret

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Hent Regnskabshåndbogen

I Regnskabshåndbogen får du det bedste indblik i reglerne for regnskab, selskabsskat og selskabsret.

Årsrapport, regnskab og regnskabsaflæggelse

Ud over årsrapporter og regnskaber har vi stor erfaring med regnskabsaflæggelse hos en lang række virksomheder, foreninger, privatpersoner, uddannelsesinstitutioner, fonde osv. Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi helt specifikt kan hjælpe dig.

Her finder du mere information om IFRS-regnskaber og amerikanske regnskabsregler US GAAP:

Brancheløsninger indenfor regnskab

Til mange forskellige brancher har vi også udviklet særlige løsninger. Som eksempler kan nævnes apoteker. Vi er markedsførende inden for flere industrier, herunder televirksomheder, farmaceutiske virksomheder m.fl. Find din branche her.

Hold dig ajour indenfor regnskab

Vores regnskabsfaglige afdeling følger hele tiden ændringer, fortolkninger og generel udvikling i regnskabs- og selskabsregler - både inden for årsregnskabsloven, IFRS, US GAAP og særlige virksomhedsformer. Tilmeld dig vores skræddersyede nyhedsbrev Dialog, så er du altid opdateret.