Kursus i årsafslutning

Kurset giver indsigt i, hvad der bør være kopieret og tilgængeligt, samt hvilke afstemninger, som bør være foretaget inden regnskabsudarbejdelsen går i gang.

På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til bogføring og aflæggelse af årsrapport. 

Vi vil overordnet gennemgå, hvorledes årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og dokumenteres, herunder bogføring og den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten. Vi behandler typiske afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

Udbytte

  • Overblik og forståelse for sammenhænge mellem råbalancen og årsrapporten.
  • Forståelse for overordnet analyse af resultatopgørelsen og balanceposter ved årsafslutning.
  • Forståelse for det materiale, som revisor efterspørger, herunder praktiske eksempler på afstemninger, specifikationer og andre bogholderiopgaver.
  • Forståelse for regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, så som anlægsaktiver, feriepengeforpligtelse og andre lønrelaterede forpligtelser, hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter, selskabsskat m.v.

Indhold

  • Formålet med årsafslutning og regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af hovedregler i Årsregnskabsloven.
  • Gennemgang af definitioner i Årsregnskabsloven, regnskabsprincipper og -praksis for udvalgte regnskabsposter, anlægsaktiver, periodeafgrænsningsposter, varelager, igangværende arbejder, hensættelser, forpligtelser, selskabsskat, eventualforpligtelser m.v.
  • Gennemgang af klassifikation af resultat- og balancekonti.
  • Analyse af råbalancen i forbindelse med årsafslutning.
  • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, herunder materiale til brug for revisor.

Målgruppe

Deltagere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab med behov for udvidede kompetencer inden for årsafslutning, herunder kendskab til relevant lovgivning.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Find et kursus, der matcher dit behov

Få et nemt overblik over alle kommende kurser

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til vores kurser, eller har din virksomhed behov for et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb?

Kontakt PwC’s Academy for en uforpligtende snak på 3945 3535 eller academy@pwc.dk 

Hide