Kursus i moms for kreditorbogholderiet

Lær om momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland. Læs mere og bestil.

Kurset i moms for kreditorbogholderiet er for dig, der til daglig håndterer momsen ved køb af varer og ydelser fra indenlandske og udenlandske leverandører, og som ønsker en grundig gennemgang af de gældende regler på området.

På kurset vil de generelle regler vedrørende ret til momsfradrag blive belyst indgående, og der vil specielt være fokus på særreglerne for visse typer af udgifter, herunder udgifter til repræsentation og visse  personalegoder, hvor der er lovmæssige begrænsninger i fradragsretten. Endvidere vil der også blive set nærmere på muligheden for momsrefusion i udlandet.

Kurset har desuden fokus på særlige indberetningsforpligtelser i forhold til køb fra udlandet, og der gives endvidere et overblik over reglerne om viderefakturering af udgifter og potentielle problemer i forhold til udlæg.

Sammen med kurset "Moms ved handel med udlandet" får kursusdeltageren et samlet overblik over de problemstillinger, som virksomheder kan møde i forskellige købs- og salgssituationer, herunder i forbindelse med handel med udlandet.

Udbytte

På kurset vil du:

 • Få et grundigt indblik i momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland
 • Få kendskab til forskellige købsfakturaer med og uden moms
 • Få en forståelse af de generelle betingelser for retten til momsfradrag
 • Få et nærmere kendskab til udgifter med begrænset eller ingen fradragsret
 • Opnå kendskab til reglerne for viderefakturering af udgifter og udlæg
 • Høre om mulighederne for momsrefusion i udlandet
 • Få indblik i energiafgifterne, herunder godtgørelse samt fakturakrav til elfakturaen. 

Indhold

 • Køb af varer og ydelser fra leverandører i andre EU-lande
 • Import af varer og ydelser – køb fra 3. lande
 • Indenlandske køb af varer og ydelser
 • Håndtering af fakturaer med dansk, udenlandsk eller ingen moms
 • Generelt om momsfradrag for helt eller delvist momspligtige virksomheder
 • Momsfradrag for særlige udgifter – fx biler, sponsorater, restaurant mv.
 • Håndtering af medarbejderbespisning, herunder kantinemoms
 • Momsrefusion
 • Viderefakturering og udlæg
 • Godtgørelse af el- og vandafgift.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bogholdere, controllere og momsmedarbejdere mv., som til daglig håndterer momsregnskabet i relation til virksomhedens indkøb af varer og ydelser fra ind- og udland.

Moms e-learnings til attraktiv pris

Skræddersy din kompetenceudvikling ved at kombinere kurser og e-learnings, som dækker dine faglige behov og ønsker. 

Kontakt PwC's Academy, hvis du ønsker tilbud på e-learning.

Publikationer til download

Du kan downloade vores publikationer Momsvejledning og Afgiftsvejledning.

Afholdelser

"Jeg blev opdateret på relevante ændringer inden for moms og lærte også nogle helt nye ting, jeg slet ikke var klar over"

Tidligere deltager på Moms for kreditorbogholderiet

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC