Kursus i bestyrelsesarbejde

- få mere indsigt i bestyrelsens praktiske arbejde med strategi, CSR og økonomiforståelse.

Er du ny i en selskabsbestyrelse - som medarbejdervalgt eller valgt af generalforsamlingen? Eller har du været i selskabets bestyrelse i nogle år? I begge tilfælde kan du have et behov for at få bedre indsigt i fx årsregnskaber, løbende månedsregnskaber, og økonomiske analyser, virksomhedsstrategi samt arbejde med socialt og samfundsmæssigt ansvar.

PwC har sammensat et intensivt kursusforløb, hvor vi hjælper dig på vej i bestyrelsesarbejdet.

På kurset får du viden om praktisk bestyrelsesarbejde, dine rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem/medarbejdervalgt repræsentant, og viden om hvilke rammer selskabslovgivningen sætter. Kurset gør dig dermed i stand til at træffe bedre beslutninger - og i stand til at skabe værdi i bestyrelsesarbejdet gennem mere viden og nysgerrighed, som kan give dig mere indflydelse på beslutningerne.

Kurset behandler ikke børsretlige forhold, herunder fx reglerne om vederlagspolitik, vederlagsrapporter og oplysningsforpligtelser over for Finanstilsynet/NASDAQ OMX.

Indhold

 • Indsigt i dit ansvar og dine forpligtelser som bestyrelsesmedlem - og hvor går grænserne i forhold til at ifalde ansvar?
 • Læs og forstå selskabets årsrapport (og månedsrapportering) - hvordan læses tallene? Og hvordan bruger du dem til at forbedre økonomien?
 • Hvorledes kan årsrapporten bruges til at beskrive virksomhedens tiltag inden for arbejdet med CSR? Og er det vigtigt?
 • Hvorfor er det vigtigt at bruge tid på strategi? Og hvilke værktøjer kan du bruge til at systematisere dine tanker?
 • Hvordan bidrager medarbejdervalgte repræsentanter bedst i bestyrelsen? Og hvilke konflikter kan bestyrelsesarbejdet bringe disse i?
 • Hvorledes fokuserer du din indsats som bestyrelsesmedlem? Og hvordan bør bestyrelsesmødet forløbe? Hvad er formandens rolle? Og hvorledes kan et årshjul se ud?
 • Et styrket personligt netværk med andre bestyrelsesmedlemmer.

Målgruppe

Nuværende og kommende direktører og bestyrelsesmedlemmer, herunder også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der har behov for yderligere viden om bestyrelsesarbejdet. Det gælder også for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber. Kurset er egnet til dig, der ønsker en bred indsigt i en række emner, der kan inspirere dig til at sidde i en bestyrelse.

Undervisningen

De fagligt ansvarlige for kurset er Henrik Steffensen, partner i PwC, og Ole Steen Andersen, professionelt bestyrelsesmedlem.

Der vil således være indlæg af følgende personer:

 • Frederik Gjern Sørensen, konsulent, CO Industri.
 • Niels Henrik Wegener, stifter og indehaver af 360 Sprint - Business Model Strategy - ekspert inden for praktisk strategi for bestyrelsesmedlemmer.

 • Michael Havemann, advokat (H) - årelang erfaring inden for praktisk. bestyrelsesarbejde.

 • Ole Steen Andersen - årelang erfaring fra direktion og bestyrelser i såvel små som store virksomheder.

 • Henrik Steffensen - ekspert inden for regnskab og selskabsret og leder af PwC Danmarks faglige afdeling.

Kurset har fokus på praktiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde - og underviserne er erfarne i forhold til at diskutere mange problemstillinger, der melder sig i praksis.

Publikation

Alle deltagere på dette kursus modtager den nyeste udgave af vores publikation Bestyrelsesarbejde i Danmark. Endvidere modtager de publikationen “Knæk en årsrapport”, udgivet af Forlaget Karnov.

 

 

Afholdelser

Er du næste generation i en familieejet virksomhed? Læs mere om vores kursus i regnskab og bestyrelsesarbejdet for next-gen.

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC