Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kursus i interne kontroller - Advanced

Løft de interne kontroller i din virksomhed til næste niveau. Få indblik i metoder, der virker, og i hvordan de kan tilpasses din virksomhed.

Gennem kurset vil der være fokus på, hvordan arbejdet med kontroller integreres med virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser, og vi præsenterer aktuelle nyheder inden for interne kontroller herunder de modelmæssige forandringer, som er under implementering. 

Med udgangspunkt i COSO-modellen til styring af interne kontroller sætter vi fokus på sammenhæng mellem virksomhedens kultur og betydningen heraf for de risici, som opleves bl.a. via et konkret forandringsprojekt af kontrolmiljøet i en stor nordisk virksomhed. Du vil på kurset få indsigt i, hvordan du implementerer og forankrer interne kontroller og skaber en kultur, som sikrer, at de er effektive. 

Vi ser på løsninger og mulighed for at leve op til de øgede krav omkring rapportering af virksomhedernes risikostyring og interne kontroller til bl.a. bestyrelse men også eksterne interessenter. 

De nye muligheder inden for dataanalyse til at understøtte interne kontroller præsenteres, og vi ser nærmere på datadrevne procesanalyser og anvendelsesområder bl.a. forståelse af faktiske dataprocesser mod forventende processer, overholdelse af funktionsadskillelse, mistænkelige transaktioner og tilknyttede brugere mv. 

Virksomheders brug og afhængighed af IT forandrer sig konstant og der opleves stigende trusler inden for cyberrisici. Vi sætter derfor fokus på dette område sammen med de klassiske dyder inden for IT Generelle Kontroller.

Vi tilbyder også kurserne Interne kontroller - Essential og Risikostyring.

Udbytte

Efter kurset har du fået viden om og metoder til at besvare følgende spørgsmål:

 • Er kontroller naturligt integreret i virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser?
 • I hvor stor grad er interne kontroller forankret i virksomheden?
  • er der en stærk risiko og intern kontrol-kultur?
  • oplever medarbejderne interne kontroller som en naturlig del af deres daglige arbejde?
  • er der en klar fordeling af roller og ansvar?
 • Har virksomheden tilpasset kontrolmiljøet i forhold til ændringerne i virksomheden?
 • Har din virksomhed et effektivt system/en effektiv metode for opfølgning på risici og overvågning af kontroller?

Indhold

 • COSO-begrebsrammen for interne kontroller og dens sammenhæng til virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser
 • Risikoidentifikation, evaluering og afdækning med interne kontroller
 • Forankring og integration af interne kontroller
 • Skabelse af intern kontrol-kultur
 • Overvågning af interne kontroller.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledelsen samt den ansvarlige for økonomi, controlling og compliance i større og mellemstore organisationer, fx CEO, CFO, compliance manageren eller business controlleren. Desuden er kurset relevant for interne revisorer, interne proceskonsulenter, fuldmægtige o. lign., også i offentlige institutioner.

SR-timer

Kurset i "Interne kontroller - Advanced" svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC