Kursus i transfer pricing - Essential

Lær om de danske transfer pricing-regler og sammenhængen mellem danske og internationale dokumentationsregler.

Kursus for praktikere, der håndterer dokumentationsarbejdet til daglig eller skal udarbejde dokumentationen for første gang.

På kurset får du opdateret din viden om, hvordan du håndterer dokumentationen rigtigt, herunder en forståelse for sammenhængen mellem danske og internationale dokumentationsregler, ligesom vi vil gennemgå vores erfaringer med SKATs revision af transfer pricing-dokumentation.

Vi gennemgår de seneste tiltag fra OECD, og hvordan du som virksomhed kan imødekomme de nye krav fra BEPS, heriblandt Master file, Local file og Country-by-country setup. Samtidig får du også en gennemgang af de skærpede krav til jeres transfer pricing-dokumentation (samtidighedskravet).

Endvidere vil vi på kurset beskæftige os med nogle specifikke transaktionstyper og praktiske udfordringer, fx management services, og hvordan dette håndteres transfer pricing-mæssigt på begge sider af transaktionen.

Vi anlægger på kurset et helhedsperspektiv, dog med fokus på efterlevelsesdelen samt opfyldelse af danske dokumentationskrav. Det overordnede mål med kurset ligger fast, dog bestræber vi os på at efterleve individuelle ønsker fra kursusdeltagerne.

Som en naturlig overbygning til dette kursus tilbyder vi Transfer pricing - Advanced.

Udbytte

  • Du får overblik over de danske og internationale transfer pricing-regler
  • Du får indsigt i den praktiske håndtering af pricing-politikker og dokumentationsudarbejdelse, herunder dataindsamling
  • Du får viden om, hvordan transfer pricing håndteres i en multinational sammenhæng
  • Du bliver i stand til at vurdere styrker og svagheder i virksomhedens dokumentationsproces
  • Du bliver i stand til at foretage en overordnet risikovurdering af virksomhedens transfer pricing position.

Indhold

  • Dokumentationsudarbejdelse i en international koncern, herunder efterlevelse, fra et dansk perspektiv
  • Specifikke transaktionstyper, fx management services og håndtering heraf
  • Nyheder og trends inden for transfer pricing.

Målgruppe

Medarbejdere, der er involveret i tilrettelæggelse eller udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation (skattekonsulenter og lignende), samt medarbejdere, som beskæftiger sig med kontrol og datafangst, der har relevans i forhold til området (fx controllere).

SR-timer

Kurset bidrager med 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Playback of this video is not currently available

1:15

Mød Jørgen Juul Andersen som underviser i kurset Transfer Pricing - Essential.

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

"Kurset gav et godt overblik over transfer pricing reglerne, og samtidig var det rigtig godt, at der var dialog og en masse praktiske spørgsmål. I det hele taget gav kurset en masse ekstra i forhold til bare at læse vejledninger mv. - eksempler fra det virkelig liv var gode!"

Controller og tidligere deltager på Transfer Pricing - Essential

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC