Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kursus i koncernskat

Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af koncernbeskatning.

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. Samtidig har skatteområdet fået offentlighedens opmærksomhed, og i takt hermed stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder for at sikre efterlevelse af reglerne.

På dette kursus i koncernbeskatning gennemgås de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere, bl.a. de praktiske problemstillinger, der er forbundet med koncernbeskatning. Du vil få en række værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde med at opgøre koncernskatten samt håndtere skatterisici. Desuden bliver du opdateret omkring gældende regler, lovændringer samt nye initiativer inden for international skatteret. 

Deltag på et samlet forløb og få det fulde udbytteLæs mere og tilmeld dig kurset Selskabsskat.

Udbytte

  • Ny og opdateret viden om de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af koncernens skattepligtige indkomst.
  • Overblik over sambeskatningsreglerne og udfordringer i forbindelse hermed.
  • Viden om rentefradragsbeskæring efter de forskellige begrænsningsregler.
  • Viden om udvalgte skatteregler med relevans for internationale koncerner, herunder CFC-beskatning, kildeskatter, lempelsesregler mv.

Indhold

  • Gennemgang af reglerne for dansk og international sambeskatning, herunder opgørelse af sambeskatningsindkomsten, administrationsselskabets opgaver, delårsopgørelser ved ændring i sambeskatningskredsen ved fx køb og salg mv.
  • Underskudsbegrænsningsreglerne for selskaber og koncerner.
  • Praktiske udfordringer forbundet med rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.
  • Gennemgang af CFC-reglerne og den praktiske betydning heraf for koncerner.
  • Kildeskatter samt principperne for tilbagesøgning og lempelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring med selskabsskat er den bedste forudsætning for at få det fulde udbytte af kurset.

SR-timer

Kursus i koncernskat svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC