Kursus i transfer pricing - Advanced

Avanceret kursus i transfer pricing med vægt på virksomhedens compliance-styring og udveksling af deltagernes praktiske erfaringer.

Kursus i transfer pricing for praktikere med godt kendskab til emnet.

Kurset lægger i højere grad vægt på risikostyring og om virksomheden efterlever transfer pricing-reglerne. Undervisningen vil være dialogbaseret og bygge på konkrete cases fra kursusdeltagerne. Kurset giver en opdatering på de nyeste trends inden for transfer pricing herunder en gennemgang af de skærpede krav til jeres transfer pricing-dokumentation (samtidighedskravet).

På kurset går vi i dybden med OECD's Base Erosion Profit Shifting (BEPS) og uddyber, hvad dokumentationen skal indeholde i hhv. Masterfile, Localfile og Country-by-country filen (CbC). Deraf diskuteres det, hvordan CbC skal sættes op, samt hvad CbC rapporten skal indeholde.

Som opfølgning på de grundlæggende aspekter af udfordringerne ved efterlevelse, herunder datafangst, overvågning og politikopfølgning, vil vi på dette kursus gå dybere ned i tilrettelæggelsen af prispolitikker og udførelsen af dokumentationsudarbejdelse med fokus på håndteringen af dokumentationskravene i flere lande samtidig.

Derudover vil vi beskæftige os indgående med en række specifikke problemstillinger samt brugen af benchmarks. Endelig vil vi gennemgå processerne i forbindelse med skattekontroller såvel som imødegåelse og håndtering af skattesager.

Fokus vil være på den praktiske håndtering af problemstillingerne, og vi vil gøre brug af casestudier som oplæg til diskussioner vedrørende specifikke transaktionstyper og udfordringer.

Dette kursus er en naturlig overbygning til kurset Transfer Pricing - Essential.

Udbytte

  • Du får overblik over, hvordan transfer pricing håndteres i en multinational sammenhæng - med særlig fokus på datahåndtering.
  • Du får indsigt i, hvordan specifikke udfordringer kan adresseres, fx i relation til immaterielle rettigheder og koncernintern finansiering.
  • Du får viden om, hvilken tilgang man kan anvende til risikostyring i relation til transfer pricing.
  • Du får forståelse for den relevante brug af advanced pricing agreements (APAs) og konflikthåndtering med myndigheder.

Indhold

  • Håndtering og brug af datamateriale, opsamlet i virksomheden
  • Multinational efterlevelse
  • Håndtering af transfer pricing-kontroller
  • Specifikke udfordringer
  • Kollegers erfaringer
  • Nyheder og trends inden for transfer pricing

Målgruppe

Kurset henvender sig til skatte- og transfer pricing-medarbejdere i virksomheden, der har praktisk erfaring med eller ansvar for dokumentationsudarbejdelse og/eller skattekontroller. Dette kursus kan ses som en opfølgning på kurset Transfer Pricing - Essential.

SR-timer

Kurset "Transfer pricing - Advanced" svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Playback of this video is not currently available

0:55

Mød Jørgen Juul Andersen som underviser i kurset Transfer Pricing - Advanced.

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC