Angivelse og betaling af energiafgifter

Afgiftsvejledningen

Godtgørelse af energiafgifter

Virksomheder får i praksis energiafgifter og eventuelt CO2-afgift godtgjort ved et fradrag i momstilsvaret på momsangivelsen. Fristen for at angive og betale moms afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Derudover kan virksomhederne foretage en regulering af deres godtgørelse af energiafgifter og eventuelt CO2-afgift ved hjælp af efterangivelser til Skattestyrelsen.

Afregning af miljø- og energiafgifter

Det vil i de fleste tilfælde være forsyningsvirksomhederne, der varetager afregningen af miljø- og energiafgifter til Skattestyrelsen. Derfor vil de fleste virksomheder også betale deres miljø- og energiafgifter til forsyningsvirksomhederne via en faktura fra forsyningsvirksomhederne.

Forbrugsregistrering

Virksomheder med et stort energiforbrug til proces har mulighed for at blive forbrugsregistreret og foretage en nettoafregning af miljø- og energiafgifter af gas, elektricitet og varme til Skattestyrelsen. Dette indebærer, at virksomheden kan få leveret energien uden miljø- og energiafgifter. Virksomheden skal herefter afregne de miljø- og energiafgifter, som virksomheden ikke kan få godtgjort.

Der er to betingelser, der skal være opfyldt for at blive forbrugsregistreret:

  • Virksomhederne skal have et årligt forbrug over 75.000 m3 gas, 100.000 kWh elektricitet, 4.000 GJ varme eller have en lagerkapacitet til olie eller kul på over 1.000 m³
  • Godtgørelsen af energiafgift af gas-, varme-, olie- eller kulforbruget skal udgøre mindst 80 % af energiforbruget, og mindst 30 % af virksomhedens energiforbrug anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (”proceslisten”), se bilag 11. Godtgørelsen af elafgift af elforbruget skal udgøre mindst 87 % af den samlede elafgift.

Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Følg PwC