Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Angivelse og betaling af energiafgifter

Afgiftsvejledningen

Godtgørelse af energiafgifter

Virksomheder får i praksis energiafgifter og eventuelt CO2-afgift godtgjort ved et fradrag i momstilsvaret på momsangivelsen. Fristen for at angive og betale moms afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Derudover kan virksomhederne foretage en regulering af deres godtgørelse af energiafgifter og eventuelt CO2-afgift ved hjælp af efterangivelser til Skattestyrelsen.

Afregning af miljø- og energiafgifter

Det vil i de fleste tilfælde være forsyningsvirksomhederne, der varetager afregningen af miljø- og energiafgifter til Skattestyrelsen. Derfor vil de fleste virksomheder også betale deres miljø- og energiafgifter til forsyningsvirksomhederne via en faktura fra forsyningsvirksomhederne.

Forbrugsregistrering

Virksomheder med et stort energiforbrug til proces har mulighed for at blive forbrugsregistreret og foretage en nettoafregning af miljø- og energiafgifter af gas, elektricitet og varme til Skattestyrelsen. Dette indebærer, at virksomheden kan få leveret energien uden miljø- og energiafgifter. Virksomheden skal herefter afregne de miljø- og energiafgifter, som virksomheden ikke kan få godtgjort.

Der er to betingelser, der skal være opfyldt for at blive forbrugsregistreret:

  1. Virksomhederne skal have et årligt forbrug over 75.000 m3 gas, 100.000 kWh elektricitet, 4.000 GJ varme eller have en lagerkapacitet til olie eller kul på over 1.000 m3.
  2. Godtgørelsen af energiafgift af gas-, varme-, olie- eller kulforbruget skal udgøre mindst 80 % af energiforbruget, og mindst 30 % af virksomhedens energiforbrug anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (”proceslisten”), se bilag 11. Godtgørelsen af elafgift af elforbruget skal udgøre mindst 87 % af den samlede elafgift.

Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Følg PwC