Udlejningsvirksomhed

Afgiftsvejledningen

Virksomheder, der udlejer fast ejendom, kan ikke få godtgjort afgifter af fx elektricitet og vand, som forbruges af lejerne. Dette uanset, om lejerne betaler for forbruget eller ej.

Det er den virksomhed, der forbruger vand og energi, der kan få godtgjort afgiften. Det er derfor lejer, der i givet fald kan få godtgjort afgifter.

Virksomheder, der som led i erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom leverer elektricitet, vand og varme, skal mindst én gang årligt udfærdige en specifikation af afgifterne til lejeren, herunder det seneste års forbrug.

Det er herefter forholdene ved lejer, der er afgørende for, om lejer kan få godtgjort afgifter helt eller delvist. Se afsnittet ”Dokumentation til brug for godtgørelse af energiafgifter”, hvor kravene til bl.a. udlejers specifikation til lejer er specificeret nærmere.

Fakturering af elektricitet og vand direkte fra forsyningsvirksomhed

Hvis lejeren modtager en faktura på sit el- og vandforbrug direkte fra forsyningsvirksom­heden, gælder de almindelige regler for godtgørelse af energiafgifter. 

Elektricitet og vand opkrævet via huslejen

Hvis lejer bliver opkrævet betaling for elektricitet, vand m.v. via huslejen, kan lejer anvende den specifikation af energiforbruget eller afgiftsbeløbene, som udlejer fremsender minimum én gang årligt til at få godtgjort el-, vand- og energiafgifter.

Udlejers godtgørelse

Udlejer kan få godtgjort el- og vandafgift for forbruget på fællesarealer – fx trappeopgange og p-plads – hvor udlejer ikke har udspecificeret afgifterne for lejer. Derudover kan udlejer også få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til at fremstille kulde eller varme til lejer. Denne godtgørelse vil aldrig kunne tilfalde lejer.

Feriehoteller, svømmehaller, forsamlingshuse m.m.

Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse, som har forbrugt elektricitet og vand i forbindelse med momspligtig udlejning, kan få godtgjort el- og vandafgift efter de almindelige regler i samme omfang, som de har fradrag for moms. Dette uanset, at der er tale om udlejning.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2475 5135

 Jennifer  Oechsner

Jennifer Oechsner

Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9672

Følg PwC