Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Væksthuse

Afgiftsvejledningen

Elektricitet anvendt til væksthuse

Væksthuse kan få godtgjort elafgift efter de almindelige regler. Se afsnittet ”Elektricitet” samt bilag 1.

Brændsler anvendt til væksthuse

Nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift af brændsler i forbindelse med procesformål gælder ikke for energiforbrug af brændsler i væksthuse. Væksthuse kan i stedet få godtgjort hele energiafgiften undtaget den andel der udgør EU’s minimumsafgift. EU’s minimumsafgift afhænger af hvilket type brændsel der anvendes. Dette skyldes, at der gælder særlige regler for brændsler, anvendt til opvarmning af væksthuse.

CO2-afgiften på brændsler godtgøres som udgangspunkt ikke. Væksthuse kan i stedet opnå et fast bundfradrag i betalingen af CO2-afgift på brændsler, som baseres på historiske data. Er væksthuset kvoteomfattet, kan væksthuset få godtgjort CO2-afgiften på brændsler anvendt til proces. Dette gælder ligeledes for CO2-afgift af varme anvendt til proces, der leveres fra en produktionsvirksomhed eller et fjernvarmeselskab med tilladelse til udledning af CO2. Se afsnittet ”CO2-afgift”.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC