Væksthuse

Afgiftsvejledningen

Elektricitet anvendt til væksthuse

Væksthuse kan få godtgjort elafgift efter de almindelige regler. Se afsnittet ”Elektricitet” samt bilag 1.

Brændsler anvendt til væksthuse

Der gælder særlige regler for brændsler anvendt til opvarmning af væksthuse. Væksthuse kan opnå godtgørelse af hele energiafgiften af brændsler undtagen EU’s minimumsafgift for det anvendte brændsel. EU’s minimumsafgift afhænger af, hvilket type brændsel der anvendes. Denne minimumsafgift er ikke den samme som for brændsler anvendt til fx produktion af en vare. For fx naturgas udgør minimumsafgiften 4,9 øre pr. Nm3 svarende til ca. 2 % af energiafgiften.

CO2-afgiften på brændsler godtgøres som udgangspunkt ikke. Væksthuse kan i stedet opnå et fast bundfradrag i betalingen af CO2-afgift på brændsler, som baseres på historiske data. Er væksthuset kvoteomfattet, kan væksthuset få godtgjort CO2-afgiften på brændsler anvendt til proces. Dette gælder ligeledes for CO2-afgift af varme anvendt til proces, der leveres fra en produktionsvirksomhed eller et fjernvarmeselskab med tilladelse til udledning af CO2, se afsnittet ”Godtgørelse af CO2-afgiften”.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC