Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Moms på gavekort og vouchers – er du klar til de nye regler?

13/06/19

I 2016 vedtog EU-Kommissionen et nyt direktiv på baggrund af medlemslandenes forskelligartede håndtering af gavekort og vouchers. Dette direktiv har til formål fremadrettet at sikre en ensartet behandling af momsen ved udstedelse af vouchers og gavekort i alle EU-medlemslandene. De nye regler træder i kraft i Danmark den 1. juli 2019.

Hvad omfatter reglerne?

En voucher er i henhold til de nye regler beskrevet som et instrument, der giver indehaveren retten til, mod indlevering af voucheren, en given service, vare eller rabat. Vouchers omfatter således både gavekort, rabatkuponer, værdikuponer, spisebilletter m.fl.

De nye regler indebærer, at udstederne af vouchers fremover skal afregne moms på det tidspunkt, hvor vouchern udstedes mod et vederlag, til forskel fra tidligere, hvor man kunne vente med at afregne momsen, til voucheren er indløst.

De nye regler for vouchers gælder, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Leveringsstedet (landet) for varen eller ydelsen, som voucheren kan indløses i, er kendt på tidspunktet for udstedelsen.
  • Momssatsen på varen eller ydelsen skal være kendt på tidspunktet for udstedelsen.

Hvis udstederen af en voucher kan sætte flueben ved begge betingelser, skal udstederen efter de nye regler afregne moms af voucherens pålydende, allerede når kunden modtager voucheren.

Et praktisk eksempel

De nye reglers indvirkning ved udstedelse af vouchers kan forklares med følgende eksempel:

En kunde kommer ind i en tøjbutik og køber et gavekort på 500 kr., som kunden kan indløse på hele butikkens varebeholdning. Tøjbutikken er lokal og har ikke nogen udenlandske butikker, hvor gavekortet kan indløses.

Efter de gamle regler ville momsbehandlingen af gavekortet skulle behandles på følgende måde:

Når gavekortet indløses, ville momsen efter de gamle regler blive pålagt i forbindelse med indløsningen:

Efter de nye regler skal momsen, hvis betingelserne opfyldt, allerede afregnes på tidspunktet for udstedelsen af gavekortet til kunden:

Når den reelle værdi af gavekortet på 500 kr. indløses, vil momsen allerede være afregnet og skal derfor ikke medregnes igen, når gavekortet indløses:

Vouchers, som ikke er omfattet af de nye regler

Hvis leveringsstedet eller momssatsen for det sortiment, gavekortet kan anvendes på, ikke er kendt ved udstedelsen, skal der fortsat først afregnes moms på indløsningstidspunktet. Det gælder fx, hvis voucheren kan indløses i flere lande, og man ikke på udstedelsestidspunktet kan afgøre, hvor voucheren indløses.

Yderligere gælder de nye regler ikke, hvis udstederen af voucheren sælger både momspligtige og momsfritagne varer eller ydelser. I disse situationer vil momshåndteringen af varen eller ydelsen ikke præcist kunne vurderes, før indløsningen af voucheren sker, og momsen skal først afregnes på tidspunktet for indløsningen. 

Udover ovenstående vil de nye regler ikke påvirke brugen af betalingsinstrumenter. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til forskellen mellem en voucher og et betalingsinstrument, men skatteministeren har i forbindelse med vedtagelsen af de nye regler kommenteret, at vouchers, hvor det er muligt at indbetale et yderligere beløb, er et betalingsinstrument og vil ikke være omfattet af de nye regler. Vi afventer pt. endelig afklaring af denne afgrænsning

Lad os hjælpe

De nye regler vil have en likviditetsmæssig effekt for udstederen, da momsen allerede afregnes på tidspunktet for voucherens udstedelse. Yderligere kan de nye regler skabe administrative og tekniske udfordringer for udstederen af vouchers, da varen eller ydelsen, som leveres ved indløsning af gavekortet, ikke vil være genstand for nogen afregning af moms.

Vi står til rådighed med at vurdere og navigere dig sikkert gennem de nye regler og sikrer, at dine udstedelser af gavekort eller vouchers ikke på sigt bliver en stor forpligtelse for dig.  

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Helle Riber Toftegaard

Manager, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2452 8777

Følg PwC