Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bo Schou-Jacobsen

Bo Schou-Jacobsen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Bo Schou-Jacobsen er partner og leder af PwC’s danske faggruppe for transport og logistik samt leder af en af tre revisionsafdelinger i København

Bos ekspertise omfatter revision og rådgivning om IFRS, børsforhold, corporate governance, prospekter, revisionskomiteer, risk management, interne kontroller, generationsskifte, skat, moms og afgifter, omstrukturering, køb og salg af virksomheder samt nødlidende virksomheder.

Bo er ansvarlig for revision og rådgivning af en række betydningsfulde børsnoterede samt fonds- og ejerledede virksomheder, herunder rederier, logistikvirksomheder, fly- og rejseselskaber, virksomheder inden for persontransport, olieselskaber inden for både up-stream og down-stream, ingeniørvirksomheder og advokater, IT- og handelsvirksomheder og fonde.

Han har bl.a. mange års erfaring med rådgivning og revision af transport- og logistiksektoren, herunder særligt shipping- og logistiksektoren.

Netværk

 • Leder af PwC's danske faggruppe for transport og logistik

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3639

E-mail

Erfaring

 • Transport- og logistikbranchen
 • Oliebranchen - up- og downstream
 • Ingeniørbranchen
 • Advokatbranchen
 • It-branchen
 • Handelsbranchen
 • Fonde

Særlig indsigt i

 • Revision
 • IFRS
 • Børsforhold
 • Corporate governance
 • Prospekter
 • Risk management
 • Interne kontroller
 • Optimering af forretningsgange
 • Generationsskifte
 • Omstruktureringer
 • Køb og salg af virksomheder
 • Nødlidende virksomheder
 • Optimering af cash-flow og indtj

Kundetyper

 • Store og mellemstore børsnoterede
 • fonds- og ejerledede virksomheder samt kommanditselskaber