Særlig revisionserklæring

Som finansiel virksomhed er man pålagt at skulle afgive en række lovpligtige erklæringer eksempelvis overfor offentlige myndigheder eller tredjemand.

Hos PwC anvender vi metoder og værktøjer, der optimerer revisionsprocessen og sikrer, at vores erklæringer er pålidelige.

Du vil med PwC's påtegning eller erklæring få øget troværdigheden eller overbevisning om ønskede forhold. Vi sørger for at afklare, hvilken grad af sikkerhed der kræves for vores arbejde - afhængig af modtagerens krav.

Kontakt os

Ring til os eller udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter.

Erklæringer over for offentligheden

  • Revisionspåtegning af årsrapporter/regnskaber, CSR og miljørapporter mv.
  • Selskabsretlige erklæringer (fusion, spaltning, børsprospekter, kapitalforhøjelse og -nedsættelse, stiftelse ved apportindskud mv.)

View more

Erklæringer over for tredjeperson

  • Erklæringer til offentlige myndigheder (PAL, MIFID, Finansiel Stabilitet)
  • Erklæringer til licensgivere og øvrige samhandelspartnere.

View more

Erklæringer internt til virksomheden

  • Revisionsrapporter vedrørende særlige undersøgelser og gennemgange (due diligence, gennemgang af finansfunktion, interne kontroller osv.)
  • Erklæringer og rapporter vedrørende undersøgelser hos tredjemand (licens og royalty revisioner, særlige undersøgelser osv.)

View more

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Jesper Otto Edelbo

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9275

H.C. Krogh

Partner, Financial Services, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 9611 1810

Følg PwC