Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Cash Management optimering og BankLab

PwC rådgiver virksomheder i at optimere Cash Management processer samt sikre, at der skabes synergier med virksomhedens overordnede strategi. Mange virksomheder arbejder med et decentraliseret og ineffektivt cash management set up, hvor flere processer er manuelle, og hvor der er begrænset tid til at styre likviditeten effektivt. Dette kan skyldes M&A aktiviteter, organisationens geografiske struktur, eller at man historisk ikke har haft et fokus på at optimere cash management.

Vi hjælper fx. virksomheder med at opnå fuld visibilitet over likviditeten på tværs af organisationen, STP eksekvering af processer, monitorering af betalinger i realtid, øjeblikkelig rapportering samt et fuldt integreret input af relevant data til fx cash forecasting. 

Vi tilbyder dybdegående analyser af virksomheders nuværende situation, hvor vi gennemgår eksisterende set up inden for cash pools, interfaces med ERP systemer og banker samt datakvalitet af AP/AR til brug i cash forecasting.Vi tilbyder ligeledes en grundig analyse og forslag til fremtidige designs, hvilket inkluderer benchmark analyser af lignende virksomheder, benyttelse af nyeste teknologier samt en grundig GAP analyse, som indikerer, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at optimere det eksisterende cash management set up.

Vores ydelsesområder

Det kan være komplekst for virksomheder at få et overblik over nuværende betalings aktiviteter, da denne data kan være fordelt på tværs af ERP- og online banking systemer. Vi hjælper med at analysere området så der dannes grundlag for en effektivisering/optimering. Vi kan blandt andet hjælpe med at fastlægge det fremtidige design, hvor interne, eksterne og cross-border betalinger kan optimeres via automatiske interfaces med bankerne gennem SWIFT, API eller H2H, og hvor udgifter til betalinger begrænses ved  at bruge Payments on behalf of (POBO) og Collections on behalf of (COBO) i en Inhouse Bank. 

Det er vigtigt, at analysere IT landskabet før man implementerer ændringer, og vi opererer med prædefinerede analysekriterier, der understøtter og faciliterer hele processen.

Virksomheder kan ofte have mange banker og bankkonti men ikke være opmærksomme på antallet samt have et overblik over gebyrer. At have et optimalt bank landskab sikrer den nødvendige dynamik når forretningen ændrer sig. Vi hjælper virksomheder med at optimere bank landskabet, hvilket inkluderer en sammenligning af omkostninger til bankydelser og identifikation af den bank, der tilbyder de relevante cash management services til en konkurrencedygtig pris. Dette sker gennem et online værktøj udviklet af PwC, BankLab™, der faciliterer hele processen fra as-is til design, RFP med banker og implementering.

BankLab™ platformen opdateres løbende af banker og PwC’s netværk, og de nyeste oplysninger i markedet er derfor altid tilgængelige for brugere. Med BankLab™ kan virksomheder sammenligne omkostninger til bankydelser på tværs af banker på dynamisk vis med lignende virksomheder og således identificere de besparelser, der kan opnås.

Har din virksomhed flere bankforbindelser globalt, og har I svært ved at skabe overblikket, kan det derfor være en god ide at bruge PwC’s globale analyseværktøj BankLab™.

Læs mere

De fleste virksomheder stræber efter dagligt at have fuldt overblik over bank balancer, indgående betalinger, udgående betalinger på et aggregeret niveau eller per forretningsenhed og inklusiv finansielle aktiviteter. Den finansielle data der skaber dette overblik består fx. af bank statements (MT940, Camt.053), AP/AR data og FX handler, men for at benytte denne information effektivt, er det nødvendigt, at data modtages og struktureres på korrekt vis i et visuelt værktøj.

PwC kan hjælpe med at strukturere den finansielle data, så der opnås fuld transparens på den daglige likviditet på tværs af alle relevante forretningsenheder og i forretnings relevante kategorier. 

Mange virksomheder oplever at kvaliteten af cash forecasting ikke er høj nok til at træffe beslutninger ud fra, eller at man ikke har de korrekte værktøjer til at anskueliggøre cash forecast. Vi kan hjælpe med at definere cash forecasting setup, som bl.a. afhænger af tidshorisont, formålet, data til rådighed samt kvaliteten af disse. Vi kan fx hjælpe med at definere et short term cash forecast, som et rullende tre måneders forecast af indgående og udgående betalinger med henblik på at forbedre working capital og optimere investeringsbeslutninger. Vi hjælper både med at definere typen af forecast, der er behov for, samt implementerer værktøjet i treasury management systemet - alternativt kan PwC udvikle værktøj til formålet.

PwC kan dermed hjælpe med at designe og implementere en skræddersyet Cash Flow Forecasting-løsning, der imødekommer forretningens krav, i tæt samarbejde med IT og forretningen i din organisation. PwCs Cash Flow Forecasting-løsninger er kompatible med en lang række automatiserings værktøjer, der kan konfigureres som en del af implementeringen. Afhængigt af kompleksiteten kan værktøjer variere fra VBA-scripts til RPA. Definition og dokumentation af processer er en integreret del af PwCs implementeringsproces. Desuden har PwC adskillige dokumenterede rammer vedrørende fx Datastyring og modelvalidering, der kan indarbejdes i implementeringsprocessen.

Kontakt os

Andreas Gulløv Widding

Manager, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3872

Casper Borly

Director, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2098 6820

Følg PwC