Regioner

PwC samarbejder med regionerne om både sundhed og regional udvikling.

På sundhedsområdet udfører vi analyser og benchmarks af produktivitet inden for både kliniske områder og støttefunktioner. Vi tilbyder løsninger til finansiering og kapitalfremskaffelse i form af fx OPP-løsninger – både til opførelse af et nyt psykiatrihospital, til finansiering af bygninger og til støttefunktioner.

Vi hjælper også med udvikling og implementering af digitale løsninger samt styring af it-sikkerhed. Dette omfatter både cyberkriminalitet (i form af beskyttelse mod uautoriseret adgang til følsomme data), men også etablering af løsninger, der skal sikre, at regionernes mange medarbejdere til enhver tid har den nødvendige adgang til data, når de skal varetage deres daglige opgaver.

Endelig rådgiver vi om regional udvikling, hvad enten det drejer sig om kortlægning af potentialer for vækst gennem fremme af ’clustre’ og regionale strukturer eller gennem etablering af en lånefond til fremme af SMV-vækst mv. Vi tilbyder også finansiel og forvaltningsmæssig revision af regionerne.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Følg PwC