Regioner

Øg jeres fokus på at skabe effekter og resultater med en helhedsorienteret indsats på tværs af sundhedsområdet i regionerne.

Regionerne er, gennem sygehusvæsenet, en meget væsentlig eksponent for borgernes oplevelse af det danske velfærdssamfund i praksis. En stor andel af vores offentlige forbrug kanaliseres gennem regionerne til sundhedsvæsenet i form af drift af sygehuse, den offentlige sygesikring og privatpraktiserende læger.

En stærk samarbejdspartner for regionerne

I PwC ønsker vi at medvirke til at sikre, at sundhedsvæsenet, som en af de helt centrale kernevelfærdsopgaver, varetages effektivt og med de ønskede effekter på vores samfund. Vi arbejder løbende sammen med regionerne og Danske Regioner om at sikre, at lovgivning, nationale retningslinjer og andre politiske styresignaler udmøntes efter intentionerne, at økonomiske midler, menneskelige ressourcer, bygninger og udstyr bruges rationelt og efter hensigten, og at der følges op på realisering af de forventede kvalitative og økonomiske resultater samt ønskede effekter. 

Vi bidrager med
  • Tilrettelæggelse og udvikling af arbejdsgange
  • Implementering af politiske tiltag og retningslinjer
  • Analyser af muligheder for tværregionale initiativer
  • Nyttiggørelse af data og teknologi og evaluering af effekter
  • Muligheder for produktivitetsforbedringer gennem bedre kapacitetsudnyttelse.

Effektiviser rammerne omkring jeres kerneopgaver

PwC samarbejder også med regionerne om løbende at forbedre og effektivisere rammer og forudsætninger omkring kernevirksomheden, herunder vedrørende styringsmodeller, organisations- og kompetenceudvikling, teknologianvendelse, nyttiggørelse af data, beskyttelse af data, OPP og udlicitering, generel effektivisering og budgetbesparelser og meget mere.

På sundhedsområdet udfører vi analyser og benchmarks af produktivitet inden for både kliniske områder og støttefunktioner. Vi tilbyder løsninger til finansiering og kapitalfremskaffelse i form af fx OPP-løsninger – både til opførelse af et nyt psykiatrihospital, til finansiering af bygninger og til støttefunktioner.

Vi hjælper også med udvikling og implementering af digitale løsninger samt styring af it-sikkerhed. Dette omfatter både cyberkriminalitet (i form af beskyttelse mod uautoriseret adgang til følsomme data), men også etablering af løsninger, der skal sikre, at regionernes mange medarbejdere til enhver tid har den nødvendige adgang til data, når de skal varetage deres daglige opgaver.

Endelig rådgiver vi om regional udvikling, hvad enten det drejer sig om kortlægning af potentialer for vækst gennem fremme af ’clustre’ og regionale strukturer eller gennem etablering af en lånefond til fremme af SMV-vækst mv. Vi tilbyder også finansiel og forvaltningsmæssig revision af regionerne.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Jesper Tüchsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2010 9511

Følg PwC