Årssite 2021/2022

Tillid i en verden i forandring

Årets flotte resultat med en omsætning på 3,4 mia. og en vækst på 10 % på den produktion, der er genereret af PwC's medarbejdere og partnere ansat i Danmark, afspejler, at vi i høj grad har formået at være relevante for det private erhvervsliv og den offentlige sektor gennem vores kompetencer inden for revision, skat og rådgivning

Det har været et rigtig godt år for PwC med en flot vækst, og vi er meget tilfredse med årets resultat. Alle vores kerneydelser bidrager til væksten, men den er særligt drevet af høj aktivitet inden for skatterådgivning og på transaktionsmarkedet, ud over en flot tilgang af nye markedsdefinerende revisions- og rådgivningskunder.

At både kunder og dygtige medarbejdere vælger PwC til er fundamentet for, at vi kan udvikle vores forretning og i året igen har kunnet realisere en tocifret vækst, nemlig på 10 % på den produktion, der er genereret af PwC’s medarbejdere og partnere ansat i Danmark. Det bidrager til en omsætning på DKK 3,4 mia. og et rekordhøjt antal nye medarbejdere og partnere, hvor vi i året er blevet 165 nye PwC’ere.

Læs mere i årsrapporten

3,4 mia. DKK i omsætning
10 % vækst
2.602 PwC’ere i Danmark
#1 Branchens bedste image og medarbejdere
0,24 tCO2e mindre udledning pr. FTE end sidste år. 100 % grøn strøm.

Ledelse, fleksibilitet og karriereudvikling i højsædet

I PwC er vores medarbejdere og vores kultur helt afgørende for udviklingen af vores forretning. En vigtig del af vores fokus på People Experience handler om at sikre god og langsigtet ledelse, hvilket sammen med den fortsatte udvikling af diversitet, inklusion, fleksibilitet og wellbeing har præget det seneste år. Vi vil være branchens mest

attraktive karrierested, og vi er glade for, at vi endnu en gang er brancheførende på parameteret “Medarbejdere” i Imageanalysen fra Institut for Opinionsanalyse. Uddannelse og karriereudvikling er områder, vi investerer mange ressourcer i bl.a. gennem vores mange programmer og uddannelsesforløb.

Det bedste afsæt for en udviklende karriere

PwC har gennem de seneste mange år klædt vores unge medarbejdere på med praktisk erfaring og uddannelse gennem vores mange programmer og uddannelsesforløb og dermed udviklet vores egne talenter. De seneste år har vores fokus på talentudvikling taget ekstra fart. Med stor succes tilbyder vi fra i år graduate-programmer inden for alle vores forretningsområder, og vi har tæt på fordoblet antallet af graduates og trainees ansat hos os de seneste år. Vi har desuden haft mange studerende på vores Hackschool-forløb, der giver ny viden og unik indsigt inden for cybersikkerhed og data compliance. Vi skaber desuden det bedste afsæt for en spændende karriere og har sagt tillykke til rekordmange nye partnere, directors og statsautoriserede revisorer i år.

Læs mere

Stigende
medarbejdertilfredshed

Den overordnede medarbejdertilfredshed, People Engagement Index, er på 85 % - en forbedring på hele 5 procentpoint.

Wellbeing og støtte
i hverdagen

Hele 95 % af vores trainees mener, at de kan tale med deres leder om wellbeing og den støtte, de har brug for i hverdagen.

Stor
fleksibilitet

9 ud af 10 oplever høj tillid til anvendelse af fleksibilitet uden at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdet.

En inkluderende og mangfoldig arbejdsplads

Vores mål er, at min. 33 % af vores ledere skal være kvinder i 2030. Vi træner alle vores ledere i at forebygge, at ubevidste fordomme påvirker vigtige beslutninger, og vi har tilsluttet os Diversitetspagten, som Dansk Erhverv og The Diversity Council står bag. Derudover har vi understøttet vores arbejde med diversitet og inklusion som en del af netværket Target Gender Equality, ligesom vi fortsat er partner i The Diversity Council.

Læs mere

Opgraderet FamilieLiv-pakke og yderligere fokus på erfarne medarbejdere

Vores medarbejdere skal have mulighed for at udvikle sig og trives i deres arbejdsliv - uanset hvilken fase i livet de står i. Vi har bl.a. opgraderet vores FamilieLiv-pakke, som sikrer gode vilkår og muligheder for nuværende og kommende forældre i PwC. Derudover har vi sat yderligere fokus på at fastholde vores erfarne medarbejdere.

Læs mere

Fysiske rammer, der understøtter vores fællesskab og samarbejde

PwC skal være et attraktivt sted at gøre karriere, hvor vores fysiske rammer understøtter fællesskabet og samarbejdet på tværs. Derfor moderniserer vi i PwC flere af vores lokationer og skaber et levende videnhus, som sikrer de bedste rammer for at skabe succes sammen.

Vi hylder talenterne

PwC spiller en aktiv rolle i at fremhæve Danmarks unge talenter. Det gør vi, fordi talent ikke bare er afgørende for vores egen virksomhed og kunder, men for hele udviklingen af vores samfund og Danmarks fremtid.

Mød nogle af vores talentfulde PwC’ere her

Vi fastholder vores position som markedsleder

Det værdifulde samarbejde med vores kunder er grundlaget for, at vi på trods af usikkerhed og uro har kunnet udvikle vores forretning og realisere vækst inden for alle vores kerneområder i 2021/22. Vi er ydmyge over, at vi har formået at være relevante for vores kunder og har oplevet en

stigende efterspørgsel på vores services relateret til revision og skat. Transaktionsforretningen har også oplevet et rekordår, og PwC har fastholdt positionen som den største aktør i markedet med det højeste antal transaktioner.

Kundeandele Top Tier*
91 %
Kundeandele Middle Market*
35,3 %
Kundeandele SME*
9 %

*) Top Tier - Top100-virksomheder baseret på Børsens Top1000-liste. Middle Market omfatter store og mellemstore selskaber, mens SME omfatter små og mellemstore A/S og ApS selskaber.

Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige

Vi er ydmyge over at have fastholdt vores kundeandel inden for de største selskaber jf. Børsens Top1000-liste på 91 %, ligesom vi er stolte over, at have en betydelig kundeandel blandt de store og mellemstore selskaber (Middle Market) på 35,3 % samt 9 % blandt de mellem og små selskaber (SME). Vi er desuden fortsat bredt forankret i den offentlige sektor.

9 Vi er glade for, at vores kundetilfredshed er i top og vores kunder vurderer os i top på en skala fra 1-10.

Erhvervslivets temaer i fokus:

Fokus på cybersikkerhed og digitalisering

Vi oplever fortsat, at virksomhederne har stort fokus på at udvikle deres forretning gennem digital transformation samt at håndtere de risici, som den øgede digitalisering og dataanvendelse giver. Risikobilledet har udviklet sig yderligere som konsekvens af krigen i Ukraine. Vi rådgiver desuden om digital transformation af systemer, der forbinder virksomhedens essentielle forretningsfunktioner.

Læs mere

Mere end hver anden danske virksomhed har været ramt af cyberangreb i løbet af det seneste år PwC’s Cybercrime Survey 2021
63 % 37 % Danmark Globalt
63 % af de danske topledere har mål for udledning af drivhusgasser i virksomhedens langsigtede strategi, mens det kun er 37 % på globalt niveau PwC’s Global CEO Survey 2022

Erhvervslivets temaer i fokus:

Bæredygtighed står højt på kundernes agenda

Bæredygtighed er højt på agendaen hos både de private virksomheder og i den offentlige sektor, og vi har oplevet en stor efterspørgsel fra vores kunder i forhold til rådgivning om strategi, opsætning af systemer/processer og rapportering inden for dette område. Endvidere oplever flere og flere værdien af at få en uafhængig part til at erklære sig om og dermed sikre omverdenens tillid til data relateret til rapportering inden for ESG (Environmental, Social og Governance).

Læs mere

Erhvervslivets temaer i fokus:

Øget efterspørgsel på rådgivning inden for skat og legal

Skat bliver et stadig mere vanskeligt område for erhvervslivet på grund af den høje kompleksitet i lovgivningen, og fordi mange virksomheder skal navigere, på tværs af landegrænser, i skatteregler, som ofte er i konstant forandring. Her har vi rådgivet og løst udfordringer i en række sammenhænge. Også vores legal-forretning, hvor vi yder juridisk rådgivning til både danske og internationale kunder, har skabt flotte vækstresultater, særligt inden for M&A-området, selskabsret, ansættelsesret og fast ejendom.

Læs mere om skatLæs mere om legal

Viden og indsigt om højaktuelle emner

I PwC spiller vi en aktiv rolle i at styrke tilliden i samfundet og sætte fokus på væsentlige problemstillinger ved at stille vores kompetencer til rådighed og dele vores viden med kunder, relationer og omverden. Det gør vi udover vores rådgivning gennem en lang række konferencer, webinarer, digitale tilbud som webcast og magasiner samt analyser om aktuelle emner.

Kommende eventsPublikationer om aktuelle emner

Et fælles ansvar for vores samfund og fremtid

I PwC ønsker vi at tage ansvar for det samfund og den fremtid, som vi er en del af. I år har vi lanceret en ny samlet strategi for vores arbejde med samfundsansvar, som understøtter, at vi arbejder med de relevante aspekter af ESG. Vi har særligt fokus på ‘Mennesker’, ‘Miljø’ og ‘Mindset’.

Disse tre fokusområder danner – sammen med et fokus på governance (selskabsledelse) – rammen for vores arbejde med samfundsansvar og understøtter vores formål (purpose) om at skabe tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger samt vores overordnede strategi Tillid25.

Mennesker

Vi har en ambition om at arbejde målrettet på at give vores medarbejdere et godt arbejdsliv med særligt fokus på fleksibilitet, wellbeing, upskilling og diversitet. Det betyder, at vi er en inkluderende arbejdsplads, der sikrer, at vores medarbejdere trives og udvikler sig, og at de kan opnå den balance, de ønsker mellem arbejdsliv og privatliv.

Læs mere

Miljø

Vores ambition er at være net zero senest i 2030 og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt. Tilføj dette til teksten: Vi har på globalt plan forpligtet os til at reducere vores CO2-udledninger i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen med 1,5 grad.

Læs mere

Status på vores Net Zero-ambition

Vi har nået vores målsætning om, at reducere vores samlede CO2e-udledninger i henhold til scope 1 og 2 med 50 % i forhold til en 2018/19-baseline. Det skyldes bl.a., at vi i januar 2021 indgik aftale om grøn strøm, hvilket betyder, at vi får dækket 100 % af vores elforbrug med vedvarende energi fra certificerede anlæg.

Som en del af vores Net Zero-ambition har vi også et mål om, at vi inden udgangen af 2030 reducerer vores samlede CO2e-udledninger fra forretningsrejser med 50 % ud fra en 2018/19-baseline. I år har vi med en reduktion på 52 % nået denne ambition, idet især udledninger i forbindelse med flyvninger, herunder særligt langdistanceflyvninger, er reduceret.

Vi vil have et vedholdende fokus på dette for at sikre, at vi fortsat arbejder på en reduktion af vores udledning.

Læs mere

Fokus på gode transportvaner

Vores største negative CO2-aftryk kommer fra transport. Vi har derfor fokus på bæredygtige transportvaner og stiller elcykler, elbiler og ladestandere til rådighed på flere af vores kontorer og deltager i “Vi cykler til arbejde”.

Mindset

Vi vil være brancheførende i forhold til at generere viden, som kan gøre os og vores omverden klogere og bidrage til at påvirke vores kunder og interessenters mindset i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid. I året, der er gået, har vi indgået partnerskab med Børsen Bæredygtig. Med partnerskabet er vi stolte over at kunne bidrage til den bæredygtige omstilling og til at flytte erhvervslivet og organisationer i den rigtige retning.

Læs mere

Vi uddanner og skaber gode rammer for børn og unge

Med vores initiativ Ung privatøkonomi har vi siden 2019 klædt næsten 700 elever på med økonomisk forståelse og personligt lederskab. Alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, der kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. I PwC ser vi det som en samfundsmæssig opgave at forebygge dette og i året der er gået har vi været i både Hillerød og Odense.

Læs mere

Download rapporten Årsrapport 2021/22 Download
Download rapporten Gennemsigtighedsrapport Download

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC