København rykker op i top 3 som bedste bud på ejendomsinvesteringer i 2018

København rykker fire pladser op på listen over de mest attraktive byer for ejendomsinvesteringer og udvikling. Dermed indtager den danske hovedstad en delt anden plads sammen med Frankfurt. Det viser en ny rapport udgivet i fællesskab af PwC og Urban Land Institute (ULI).

København vil ifølge rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2018 i 2018 slutte sig til Berlin, Frankfurt og München som de mest attraktive byer for ejendomsinvesteringer og udvikling. Det viser den årlige rapport, der udgives i fællesskab af Urban Land Institute (ULI) og PwC.

”Det er positivt at se, at København, efter at være gået lidt tilbage sidste år, nu går markant frem på listen. Det skyldes primært byens stærke boligsektor, hvor der har været et kontinuerligt opsving i investeringerne i boligejendomme. Opsvinget er drevet af lave renter og en fortsat urbanisering og har fået priserne på lejligheder til at stige til et niveau, der nu er højere end før finanskrisen,” fortæller Jesper Wiinholt, partner i PwC.

Den kraftige vækst i sektoren for boligejendomme i København har også tiltrukket sig opmærksomhed fra den internationale ejendomsbranche:

Danmarks hovedstad er meget populær hos turister, forbrugere, virksomhedsfællesskaber samt varemærker inden for detail-, nærings- og nydelsesmiddelsbranchen, hvilket gør byen så meget desto mere tiltrækkende for investorer. København bliver også stadigt mere åben for internationale investorer, der viser interesse i at købe aktiver,” fortæller Jesper Wiinholt.

Berlin dominerer det europæiske ejendomsmarked

Berlin indtager for fjerde år i træk førstepladsen på listen og cementerer dermed sin dominerende position på det europæiske ejendomsmarked. København må dele sin 2. plads med Frankfurt efter et år med solid vækst, som hovedsagelig relaterer sig til den finansielle sektor i kølvandet på Brexit.

Brexit er fortsat en udfordring for ejendomsbranchen, men har haft en positiv afsmitning på bl.a. de tyske byer. Selv om graden af pessimisme vedrørende Brexit er faldet betydeligt siden sidste års rapport, så har usikkerheden vedrørende betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU været en kilde til frustration – også inden for fast ejendom,” forklarer Jesper Wiinholt.

München ligger på fjerdepladsen og er – på trods af de høje priser – fortsat et attraktivt marked for både investorer og udviklere. Madrid er gået fire pladser frem til en femteplads på grund af udsigten til positiv vækst i kontorlejeindtægterne.

Forsigtige optimister

Ifølge rapporten er ejendomsbranchen forsigtigt optimistisk med hensyn til de europæiske forretningsmuligheder i 2018. Omkring halvdelen af ejendomseksperterne i undersøgelsen forudser, at indtægter og antal medarbejdere vil stige næste år, og 42 % forventer, at tilliden i erhvervslivet vil stige, hvilket er en 10 % stigning i forhold til resultatet sidste år.

”Branchens optimisme understøttes af bedre makroøkonomiske udsigter for Eurozonen samt af, at fast ejendom fortsat er en attraktiv aktivklasse. Indtil nu har der i 2017 været et opsving i den samlede investeringsvolumen og stigende efterspørgsel fra lejere i mange af Europas større byer. Det forventes, at mængden af kapital og gæld vil være lige så stor som i 2017 og – på trods af truslen om stigende renter – forventes det høje investeringsniveau at forsætte,” fortæller Jesper Wiinholt.

Der er dog stadig en del forhold, som bekymrer investorerne. I lighed med de seneste år er adgangen til velegnede aktiver den største bekymring for Europas ejendomsbranche. Mere end 75 % af dem, der deltog i undersøgelsen, mener, at investorerne tager større risici for at opnå deres afkastmål, men mange nøgleaktører angav, at deres risikovillighed ville være mere afdæmpet i 2018.

Nye krav til branchen

Rapporten viser desuden, at der er en stigende kompleksitet i ejendomsbranchen som følge af nye krav fra kunderne og konceptet om “space as a service” (plads som en ydelse). Disse nye krav betyder, at ejendomsselskaberne får brug for nye kompetencer for at kunne udnytte big data og ny teknologi og for at forbedre beslutnings-, ledelses- og vurderingsprocesserne.

“Teknologi bliver i stigende grad betragtet som en af nøgletendenserne, der vil påvirke ejendomsbranchen. Vi oplever, at der lægges større vægt på den indflydelse, som teknologien har på alle områder af ejendomsbranchen – lige fra brugernes ændrede adfærd til processen omkring ejendomsadministration og vurdering samt de nye kompetencer, der er nødvendige for at kunne tilpasse sig den nye virkelighed,” forklarer Jesper Wiinholt.

Ejendomsinvesterings- og udviklingsmarkeder i toppen af listen for 2018

Ifølge rapporten er de fem europæiske markeder, som forventes at toppe listen over ejendomsinvesteringer og -udvikling i 2018:

  1. Berlin– For fjerde år i træk er Berlin placeret på en førsteplads i Emerging Trends. Det forudsiges, at befolkningstilvæksten og det kraftigt voksende erhvervsliv i den tyske hovedstad – med teknologisektoren i front – vil fastholde de allerede høje ejendomsværdier i byen. En veluddannet arbejdsstyrke og renomméet som en kreativ by er ligeledes gode salgsargumenter for Berlin.
  2. København (delt andenplads)– Københavns markante fremgang på listen kan til dels tilskrives byens stærke boligsektor. Der har været et opsving i investeringerne i boligejendomme i byen, og lave renter og en fortsat urbanisering har fået priserne på lejligheder til at stige til et niveau, der er højere end før finanskrisen. Danmarks hovedstad er endvidere meget populær hos turister, forbrugere, virksomhedsfællesskaber samt varemærker inden for detail-, nærings- og nydelsesmiddelsbranchen, hvilket gør byen så meget desto mere tiltrækkende for investorer. På det seneste er byen også blevet mere åben for internationale investorer, der viser interesse i at købe aktiver.
  3. Frankfurt (delt andenplads)– Som forudsagt i sidste års rapport har Frankfurt været en af de byer, der har draget størst fordel af Brexit. Sammenslutningen af udenlandske banker i Tyskland forudsiger, at der vil blive skabt mellem 3.000 og 5.000 nye job i Frankfurt i kølvandet på Storbritanniens beslutning om at forlade Den Europæiske Union, og fire store banker har allerede valgt byen som destination for deres EU hovedkvarter. Frankfurt har i 2017 oplevet en kraftig vækst i investeringsaktiviteten, og det forventes, at denne tendens fortsætter i 2018.
  4. München– Selv om München er et af Europas dyreste markeder, så er byen stadig meget populær hos investorerne. Halvvejs gennem 2017 var byens tomgangsrate helt nede på 4 %, hvilket har tilskyndet til yderligere udvikling. På grund af den store efterspørgsel hos lejerne og det begrænsede udbud af kvadratmeter i centrum, regner nogle investorer med, at der kommer store stigninger i lejepriserne.
  5. Madrid– Efter en periode med ringe afkast er væksten i kontorudlejning i Madrid endelig ved at slå igennem, hvilket har betydet, at byen er sprunget fire pladser op på listen i forhold til sidste år. Med baggrund i de meget positive økonomiske udsigter, hvor væksten i Spaniens BNP har været på 3 % i det sidste år og forventes at forblive på det niveau i de næste to år, stiger lejepriserne, og der er mulighed for udvikling.
Top 10
2018 placering 2017 placering Ændring
1   Berlin 1 ↔0
2   København (delt andenplads) 6 ↑4
3   Frankfurt (delt andenplads) 3 ↑1
4   München 5 ↑1
5   Madrid 9 ↑4
6   Hamburg 2 ↓4
7   Dublin 4 ↓3
8   Stockholm 8 ↔0
9   Luxembourg N/A N/A
10 Amsterdam 11 ↑1
N/A

Emerging Trends in Real Estate® Europe

Emerging Trends in Real Estate® Europe er en rapport udgivet af Urban Land Institute (ULI) og PricewaterhouseCoopers (PwC) i fællesskab hvert år siden 2003. Rapporten ser på udsigterne og tendenserne for europæiske ejendomsinvesteringer og -udvikling, ejendomsfinansiering og kapitalmarkederne samt tendenserne opdelt på ejendomssektor og geografisk område. Rapporten er baseret på holdningerne blandt næsten 800 internationalt førende eksperter inden for fast ejendom, herunder investorer, udviklere, långivere, ejendomsmæglere og konsulenter.

Om Urban Land Institute

The Urban Land Institute er et almennyttigt uddannelses- og forskningsinstitut, som støttes at sine medlemmer. Instituttets mission er at sikre en ansvarlig brug af landområder samt skabe og opretholde velfungerende samfund over hele verden. Instituttet, som blev grundlagt i 1936, har næsten 40.000 medlemmer verden over, der repræsenterer alle aspekter af anvendelse af landområder og byggemodning.

Om PwC

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er flere end 2.000 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi over 200.000 PwC'ere, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. Succes skaber vi sammen… 
 

Kontakt os

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC