Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2021

Få faglig viden og inspiration til dit bestyrelsesarbejde.

Erhvervslivet - både herhjemme og globalt - har siden starten af 2020 mærket effekterne af COVID-19 og stået over for flere betydelige udfordringer, der har påvirket forretningen enten på den korte eller den lange bane. Men hvor er vi i dag her ved indgangen til 2021, og hvad bør man som bestyrelse fokusere på for at håndtere krisens følgevirkninger?

Vi stiller i denne nye håndbog skarpt på nogle af de mest centrale forretningsmæssige udfordringer, som bestyrelser og virksomheder står overfor netop nu, fx i forhold til likviditetsstyring, omkostningsreduktion, supply chain, risikostyring, organisation og kultur samt cybersikkerhed. 

Vi dykker også ned i andre højaktuelle emner som diversitet, bæredygtighed, compliance, vederlagsrapporten og de nye corporate governance-anbefalinger.

Endelig kan du møde tre skarpe bestyrelsesprofiler, der i håndbogens indledende del giver deres syn og perspektiver på arbejdet i henholdsvis vederlagsudvalget, revisionsudvalget og nomineringsudvalget.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2021 stiller skarpt på højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2021

Få konkrete værktøjer

Bestyrelsens agenda

Kapitlet fokuserer på de overordnede opgaver, som er på bestyrelsens agenda. Emnerne er bl.a. bestyrelsens årshjul og mødeplan, forretningsordenen samt bestyrelsesudvalg.

View more

Vederlagsudvalgets agenda

Kapitlet om vederlagsudvalget stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelse. Emnerne spænder fx over de overvejelser, du som bestyrelsesmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning samt udvalgte skattemæssige udfordringer for bestyrelsesmedlemmer.

View more

Nomineringsudvalgets agenda

Kapitlet om nomineringsudvalget indeholder artikler, der bidrager med inspiration til udvalgets forretningsorden og årshjul. Nomineringsudvalget har til opgave at vurdere bestyrelsens kompetencer, og emnet gennemgås med gode råd til, hvordan du kommer i gang med at evaluere din bestyrelse. Vi fokuserer også på direktørkontrakten i dette kapitel.

View more

Revisionsudvalgets agenda

Kapitlet giver et indblik i revisionsudvalgets agenda og giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Fokus er bl.a. på intern revision, samarbejdet med ekstern revision samt den aktuelle udvikling inden for årsrapporter.

View more

Mød 3 skarpe bestyrelsesprofiler

CXO Magasinet #20 – Chairman’s Agenda

Øget fokus på risikostyring, agilitet og et styrket samarbejde mellem direktion og bestyrelse er nogle af de indsatser, der skal sikre, at virksomhederne finder vejen til fortsat vækst fremadrettet. Sådan lyder budskabet fra nogle af landets førende bestyrelsesprofiler.

Læs magasinet

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC