2 ud af 3 forventer, at deres cybersikkerhedsbudget vil stige det næste år

I dette års Cybercrime Survey er der spurgt til virksomhedernes forventninger til fremtidigt cyber- og informationssikkerhedsbudget.

Hele 62 % af de adspurgte svarer, at de i deres virksomhed forventer en stigning i cyber- og informationssikkerhedsbudgettet inden for de næste 12 måneder. 69 % af de større virksomheder forventer, at budgettet vil stige, mens 55 % af de mindre virksomheder ligeledes forventer en stigning i cybersikkerhedsbudgettet.

Heraf forventer 6 ud af 10, at budgettet vil stige med op til 25 %, mens 3 ud af 10 forventer en budgetstigning på over 25 %.

Når der spørges nærmere ind til respondenternes prioriterede investeringer inden for cyber- og informationssikkerhed de næste 12 måneder, viser undersøgelsen, at årets højdespringer er awareness-træning (55 %), hvilket ligeledes gjorde sig gældende i de foregående år.

Efter awareness-træning ligger identity & access management (34 %), privilegeret adgangsstyring (33 %) og central og intelligent logning (33 %) på henholdsvis en anden- og en delt tredjeplads, hvilket er meget lig billedet i 2020. Det bemærkes, at disse top-3 investeringer alle er steget siden 2020.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC