Bestyrelseshåndbogen 2023

Få inspiration til bestyrelsesarbejdet med gode råd og værktøjer samt viden om aktuelle emner.

Styrk dit bestyrelsesarbejde

Bestyrelseshåndbogen 2023 byder på den nyeste viden om regulering og lovgivning inden for emner, som er relevant for bestyrelsens arbejde. Håndbogen kan bruges som opslagsværk til at styrke dit arbejde, om end du er erfaren i en bestyrelse, eller står overfor at skulle etablere en bestyrelse i din virksomhed.

Du kan blive klogere på aktuelle emner som cybersikkerhed, ESG/sustainability-rapportering samt omkostningsreduktioner og likviditetsstyring, og få inspiration til, hvordan du kan løfte bestyrelsesopgaver i 2023 og fremover.

Håndbogen byder også på en række konkrete værktøjer som fx forslag til årsplaner, inspiration til forretningsorden, samt hvad der bør være på agendaen for henholdsvis bestyrelsen, vederlagsudvalget, nomineringsudvalget og revisionsudvalget.

Der stilles hele tiden nye krav til bestyrelsen, og nye områder rykker højere op på bestyrelsens agenda, herunder bæredygtighed, diversitet og cybersikkerhed.

Få konkrete værktøjer

Bestyrelsens agenda

Kapitlet fokuserer på de overordnede opgaver, som er på bestyrelsens agenda. Emnerne er bl.a. bestyrelsens årshjul og mødeplan, forretningsordenen samt bestyrelsesudvalg.

Vederlagsudvalgets agenda

Kapitlet om vederlagsudvalget stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelse. Emnerne spænder fx over de overvejelser, du som bestyrelsesmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning samt udvalgte skattemæssige udfordringer for bestyrelsesmedlemmer.

Nomineringsudvalgets agenda

Kapitlet om nomineringsudvalget indeholder artikler, der bidrager med inspiration til udvalgets forretningsorden og årshjul. Nomineringsudvalget har til opgave at vurdere bestyrelsens kompetencer, og emnet gennemgås med gode råd til, hvordan du kommer i gang med at evaluere din bestyrelse. Vi fokuserer også på direktørkontrakten i dette kapitel.

Revisionsudvalgets agenda

Kapitlet giver et indblik i revisionsudvalgets agenda og giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Fokus er bl.a. på intern revision, samarbejdet med ekstern revision samt den aktuelle udvikling inden for årsrapporter.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, PwC Denmark

Tlf: 5140 8040

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC