CEO'erne skal finde den rette kurs mod fremtiden

CEO Survey 2023

Long exposure, drone shot of cars moving in different directions at night, with triangle graphics on top

Toplederne navigerer i et risikofyldt farvand, hvor de også skal øjne mulighederne længere ude i horisonten.

Long exposure, drone shot of cars moving in different directions at night, with triangle graphics on top

Vi befinder os i en historisk usikker tid med høj inflation, geopolitisk uro og energikrise. Det kræver et særligt fokus på risikostyring, likviditet og på at tilpasse omkostningerne nu og her, samtidig med at toplederne skal investere i en transformation af virksomheden, der fremtidssikrer en konkurrencedygtig position. 

Toplederne forbereder sig på en periode med lavere vækst

1. Toplederne forbereder sig på en periode med lavere vækst

86 % af de danske topledere forventer, at væksten i verdensøkonomien vil falde de kommende 12 måneder. Det er det højeste niveau i den tid, PwC’s CEO Survey har taget temperaturen på de danske toplederes forventninger. Billedet er således markant anderledes sammenlignet med i 2022, før Ruslands krig mod Ukraine, hvor 7 ud af 10 danske topledere forventede vækst i verdensøkonomien.

Danske topledere ser mere lyst på forventet vækst i egen virksomhed

De danske CEO’er ser mere lyst på fremtiden, når det gælder vækst i egen virksomhed sammenlignet med forventningerne til verdensøkonomien, hvilket er en trend vi også har set i de tidligere år. 36 % af de danske CEO’er tror i høj grad eller i meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2023. Sidste år svarede 58 % blandt de danske topledere dette. Til sammenligning tror 42 % af de globale topledere i høj eller meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2023.

USA udbygger sin position som vigtigste vækstmarkeder for danske CEO’er

USA og Tyskland udbygger ifølge undersøgelsen deres position som de to største vækstmarkeder for de danske topledere og fastholder henholdsvis en 1. og 2. plads. Over halvdelen af de danske topledere (51 %) peger på USA, hvilket er en stigning på 13 procentpoint på en fireårig periode (fra 38 % i 2020). Samtidig peger hele 49 % af de danske topledere på Tyskland som vigtigste eksportmarked for at drive væksten i de kommende 12 måneder. Det er rekordmange og en stigning på 23 procentpoint over en fireårig periode (fra 26 % i 2020).

Kina må til gengæld vige fra sin 3. plads i 2022 og indtager nu en 4. plads på listen over danske topchefers vigtigste vækstmarkeder (fra 30 % i 2022 til 24 % i 2023). Sverige rykker tilbage i top 5, mens Norge ryger ud af top 5 over de vigtigste vækstmarkeder.

1 / 2

Andelen af danske topledere, der forventer faldende vækst i verdensøkonomien, er på højeste niveau over en 10-årig periode

Spørgsmål: Hvordan forventer du, at væksten i verdensøkonomien vil udvikle sig over de kommende 12 måneder?

Evt. sumafvigelser skyldes, at svarene "ved ikke" er udeladt i tabellen

2 / 2

73 % af de globale topledere tror på et fald vækst i verdensøkonomien i de kommende 12 måneder

Spørgsmål: Hvordan forventer du, at væksten i verdensøkonomien vil udvikle sig over de kommende 12 måneder?

Evt. sumafvigelser skyldes, at svarene "ved ikke" er udeladt i tabellen

Inflation og makroøkonomisk volatilitet topper listen over trusler i 2023

2. Inflation og makroøkonomisk volatilitet topper listen over trusler i 2023

Inflation og makroøkonomisk volatilitet præger danske CEO’ers aktuelle trusselsbillede i 2023, mens cyberrisici og geopolitisk uro forventes at påvirke virksomhederne yderligere over en 5-årig periode. 4 ud af 10 danske topledere vurderer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af inflation i de kommende 12 måneder, og omtrent samme andel bekymrer sig for makroøkonomisk volatilitet. Lidt færre (36 %) vurderer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af geopolitisk uro. Globalt er det også 4 ud af 10 topledere, der bekymrer sig for inflationen, mens lidt færre ser makroøkonomisk volatilitet (31 %) og geopolitisk usikkerhed (25 %) som en trussel mod deres virksomhed i de kommende 12 måneder.

CEO’erne planlægger tiltag for at håndtere den økonomiske usikkerhed

For at stå stærkere i den økonomisk usikre situation vælger de danske CEO’er først og fremmest at hæve priserne, tilpasse deres driftomkostninger og finde alternative leverandører. Ifølge PwC’s CEO Survey har 65 % af de danske topledere hævet priserne for at mitigere inflationsstigningerne på deres omkostninger og for at imødegå de økonomiske udfordringer og volatilitet de kommende 12 måneder, mens yderligere 28 % overvejer at gøre det. 56 % af de danske topledere har desuden allerede reduceret driftsomkostningerne, mens yderligere 29 % overvejer det. 56 % har skiftet deres leverandører ud til fordel for andre, og yderligere 29 % overvejer at gøre det.

Noget længere nede på listen af de muligheder, som CEO’erne har for at mitigere potentielle økonomiske udfordringer og volatilitet i de kommende 12 måneder, ligger reduktion af arbejdsstyrken og lønninger. 43 % har således ikke planer om at opsige medarbejdere, og over 80 % har ikke planer om at nedbringe lønninger.

1 / 3

Inflation og makroøkonomisk volatilitet topper listen over trusler de kommende 12 måneder

Spørgsmål: I hvor høj grad er din virksomhed påvirket af følgende trusler: a) de kommende 12 måneder? b) de kommende 5 år?

(Inkluderer kun svarene “meget påvirket” og “ekstremt påvirket”)

2 / 3

Danske CEO’er sætter ind på flere fronter for at mitigere økonomiske udfordringer og volatilitet

Spørgsmål: Hvilke handlinger planlægger din virksomhed for at mitigere potentielle økonomiske udfordringer og volatilitet de kommende 12 måneder?

Evt. sumafvigelser skyldes, at svarene “ved ikke” er udeladt i tabellen

3 / 3

CEO’er investerer i cybersikkerhed og justerer forsyningskæder som svar på geopolitisk uro

Spørgsmål: Hvilke handlinger planlægger din virksomhed for at mitigere risici ved geopolitiske konflikter de kommende 12 måneder?

Automatisering, teknologi og upskilling af medarbejdere skal sikre fremtiden

3. Automatisering, teknologi og upskilling af medarbejdere skal sikre fremtiden

For at ruste sig til fremtiden planlægger virksomhederne en række investeringer. De planlægger først og fremmest at investere i automatisering de kommende 12 måneder. Det svarer 81 % af de danske topledere og 76 % af de globale. Dernæst planlægger de at investere i teknologi (som fx cloudløsninger og AI). Det svarer 69 % af såvel de danske som de globale topledere. På en tredjeplads over investeringsemner for de kommende 12 måneder ligger upskilling af medarbejdere, hvilket 63 % af de danske topledere og hele 72 % af de globale svarer.

26 % skal ændre kurs for at være økonomisk levedygtige om 10 år

De danske CEO’er vurderer i højere grad end de globale topledere, at deres virksomhed vil være økonomisk levedygtig om 10 år, hvis de fastholder nuværende kurs. Dog mener hver fjerde (26 %) danske topleder (mod 39 % globalt), at deres virksomhed har en økonomisk levedygtighed på højst 10 år, hvis de ikke justerer deres retning i de kommende år. Virksomhedernes fremtidige profitabilitet vil ifølge de danske topledere især blive påvirket af ændringer i regulering, af kundernes nye krav samt mangel på arbejdskraft.

For at ruste sig til fremtiden planlægger virksomhederne en række investeringer. De danske topledere planlægger først og fremmest at investere i automatisering de kommende 12 måneder. Det svarer 81 % af de danske topledere og 76 % af de globale. Dernæst planlægger de at investere i teknologi (som fx cloudløsninger og AI). Det svarer 69 % af såvel de danske som de globale topledere. På en tredjeplads over investeringsemner for de kommende 12 måneder ligger upskilling af medarbejdere, hvilket 63 % af de danske topledere og hele 72 % af de globale svarer.

1 / 2

26 % af de danske CEO’er vurderer, at deres virksomhed skal ændre kurs, hvis de skal være økonomiske levedygtige om 10 år

Spørgsmål: Hvis din virksomhed fortsætter sin nuværende kurs, hvor længe tror du så din virksomhed vil være økonomisk levedygtig?

Evt. sumafvigelser skyldes, at svarene "ved ikke" er udeladt i tabellen

2 / 2

Automatisering, teknologi og upskilling af medarbejdere skal sikre fremtiden

Spørgsmål: Hvilke af følgende investeringer forventer din virksomhed at foretage de kommende 12 måneder?

Klimaforandringer og risici

4. Danske topledere er foran på den grønne agenda

Danske CEO’er ligger helt i front, når det kommer til at iværksætte initiativer for at reducere udledning af CO2. Knap 9 ud 10 af de danske CEO’er har således taget initiativer for at reducere deres CO2-udledninger mod 66 % globalt.  49 % af de danske topledere har endda allerede gennemført disse tiltag.

Klimavenlige produkter og datadrevne strategier

De danske topledere er også længere fremme, når det gælder udviklingen af klimavenlige produkter og processer samt implementeringen af en datadrevet strategi på virksomhedsniveau for at mitigere risici og reducere udledningerne end deres kolleger i resten af verden. 79 % af de danske topledere har således udviklet klimavenlige produkter mod 61 % af de globale topledere, og 83 % har påbegyndt eller gennemført arbejdet med en datadrevet strategi mod 58 % af de globale CEO’er. 

PwC’s CEO Survey 2023 viser desuden, at ca. halvdelen (49 %) af de danske CEO’er planlægger initiativer, der kan beskytte virksomhedens medarbejdere og fysiske aktiviteter mod følgerne af klimarisici. 

1 / 2

Danske topledere foran deres globale konkurrenter på klimahandlinger

Nedenfor er en liste over tiltag, virksomheder kan foretage sig for at forberede sig på risikoen for klimaændringer. Hvilket udsagn karakteriserer bedst din virksomheds arbejde med disse tiltag?

Evt. sumafvigelser skyldes, at svarene "ved ikke" er udeladt i tabellen

2 / 2

Danske CEO’er vil i langt højere grad end de globale topledere investere i dekarbonisering i de kommende 12 måneder

Hvilke af følgende investeringer foretager din virksomhed de kommende 12 måneder?

CEO-konferencen 2023

Vær med på CEO-konferencen 2023, hvor en række markante topledere i dansk erhvervsliv deler viden om deres aktuelle rolle som CEO og drøfter tidens mest centrale udfordringer og de mulige løsninger for at stå stærkt i fremtiden.

Den 23. marts 2023
kl. 15:30-18:00
PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere og tilmeld dig

Download danske highlights

Download PDF

Læs den fulde globale rapport

Læs mere

Følg PwC