PwC som sparringspartner

PwC har mange års erfaring som rådgiver og sparringspartner for direktioner og formænd i danske bestyrelser. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte bestyrelses ønsker og behov, men vi har også tegnet stregerne til en række forløb, der adresserer de udfordringer, som danske bestyrelser i dag står overfor.

Vi tilbyder:

  • Forløb, hvor der er fokus på de formelle aspekter af bestyrelsesarbejdet. Vi ser på bestyrelsens rolle som overordnet og strategisk sparringspartner for direktionen og herunder de strategiske ledelsesaspekter.
  • Forløb, der indeholder formandssparring og coaching. Formandsrollen er afgørende, hvis hele bestyrelsens potentiale skal udnyttes optimalt.
  • Forskellige former for bestyrelsesudvikling. Disse forløb er målrettet to retninger: Virksomhedsbestyrelser og politiske bestyrelser.

Vores tilgang

PwC fokuserer på din bestyrelse og jeres specifikke kompetencer og værdiskabelse. Vi står klar til at hjælpe jer igennem hele eller dele af processen – fra afklaring af konkrete behov til implementering af nye tiltag:

AfklaringAfklaring af behov – hvor er bestyrelsens muligheder for øget værdiskabelse?
MetodevalgHvilken metode giver det bedste grundlag for bestyrelsens bidrag til forandring?
ProcesdesignDesign af sammenhængende proces med fokus på bestyrelsens værdiskabelse og interaktion med interessenter
ForarbejdeForarbejde og evt. interview med bestyrelsesmedlemmer og interessenter
ProcesProces i bestyrelsen med fokus på bidrag til værdiskabelse og med-/modspil med interessenter
TilbagemeldingTilbagemelding og afklaring sammen med formand og bestyrelse
ImplementeringOpfølgning på initiativer – fx måling i efterfølgende evaluering/vurdering
OpfølgningOpfølgning på initiativer – fx måling i efterfølgende evaluering/vurdering