Strategiske alliancer

Strategiske alliancer er én af de store muligheder, når virksomhederne i dag skal indfri vækstambitionerne.

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at have indsigt i, hvordan man identificerer, skaber og profiterer på strategiske alliancer. Man bør kunne udnytte de eksisterende formelle og uformelle netværk – med sin virksomheds overordnede strategi for øje.

PwC’s tilgang til området er at sikre, at bestyrelsen kan agere som en indflydelsesrig inspirator, og at bestyrelsen kan afdække, definere og skabe relevante alliancer med udgangspunkt i virksomhedens strategi og mål for vækst. Vi sikrer, at bestyrelsen får viden, værtøjer og tilgange, de kan anvende proaktivt sammen med ledelsen ude på de enkelte virksomheder.

Alliancer med traditionelle og utraditionelle samarbejdspartnere

Mange virksomheder indgår både alliancer med traditionelle samarbejdspartnere som leverandører, men også med mere utraditionelle samarbejdspartnere som fx kunder og konkurrenter. Man er i dag i højere grad nødt til at samarbejde med aktører, som traditionelt set er konkurrenter, for at kunne agere agilt og for at være innovative. Det betyder, at interessentbilledet, og ikke mindst konkurrentbilledet, er blevet mere nuanceret.

Et af fremtidens succeskriterier er at kunne navigere i et mere nuanceret netværk af interessenter. Strategiske alliancer kan fremme innovationen, fordi fx samarbejdspartnere uden for egen branche kan inspirere til nytænkning i forhold til nye forretningspotentialer, som begge parter kan drage nytte af. Men strategiske alliancer kan også være med til at accelerere processer. Hvis en virksomhed fx planlægger at udvide sin forretning til et nyt marked, kan processen gå hurtigere, hvis virksomheden allierer sig med lokale samarbejdspartnere, som har et bedre kendskab til markedet.

Komplementering af kompetencer

Flere virksomheder vælger i dag at fokusere på deres kernekompetencer. For disse virksomheder kan strategiske alliancer skabe en konkret værdi. Via alliancer kan virksomhederne nemlig komplementere de ydelser, som de ikke selv er specialiseret i.

Alliancer kan desuden hjælpe virksomhederne med bedre at kunne imødegå og håndtere udfordringer som fx ændret forbrugeradfærd eller nye konkurrenter.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine behov.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC