Etablering af bestyrelser i SMV’er

Er du ejerleder, og overvejer du at etablere en ny bestyrelse eller professionalisere din eksisterende bestyrelse?

I tæt dialog med dig designer og fastlægger vi et skræddersyet forløb, der netop matcher dine behov. Og skulle du have brug for det, kan vi også hjælpe med at drive bestyrelsesarbejdet – både på kort og langt sigt.

Et etableringsforløb indeholder typisk disse elementer:

Afklaring af behov

Er du ejerleder, og overvejer du at styrke din virksomhed i kraft af en bestyrelse, er første skridt at få en sparringspartner. Hovedfokus er at få afklaret, hvad du ønsker at bruge din bestyrelse til, så rammerne og medlemmerne møder dine ønsker.

Strategi, kompetencer og etablering

Når du er klar til at etablere – eller professionalisere – din bestyrelse, melder det næste spørgsmål sig: Hvem skal være med i bestyrelsen? Vi hjælper dig med at analysere og skabe overblik over, hvilke kompetencer du har brug for i din bestyrelse, og vi tager udgangspunkt i dine visioner og din strategi.
Som sparringspartner på denne del af processen, hjælper vi også gerne med afklaring af din vision og strategi, ligesom vi kan sikre, at de formelle krav ved etableringen af din bestyrelse bliver opfyldt.

Drift

Når din bestyrelse er etableret, er det vigtigt, at du kommer godt i gang med at drifte bestyrelsen. Det vil bl.a. sige:

  • At få etableret gode rapporteringsrutiner sammen med din formand
  • At få etableret gode rutiner i forhold til mødeindkaldelser, mødeafholdelse og mødereferater
  • At få skabt en plan for, hvad der skal diskuteres hvornår i årets løb
  • At få skabt en plan for, hvem der gør hvad i bestyrelsen.

Her kan vi også træde til som sparringspartner, både for formanden og for dig som ejerleder. Desuden kan PwC tilbyde en direktionssekretær, der bidrager efter dit tidsbehov.

Udvikling

Når din bestyrelse har arbejdet nogle år, opstår der et naturligt behov for udvikling, fx af en ny strategi, nye arbejdsmetoder eller nye kompetencer i bestyrelsen (enten via udskiftning eller uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne).

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine behov.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC