Forretningsetik og compliance

Forretningsetik og compliance er i dag placeret højt på agendaen hos bestyrelsen og de øverste ledelseslag. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at virksomheden har en entydig strategi for forretningsetik og en effektiv compliance-organisation. Når din virksomhed succesfuldt positionerer compliance i den strategiske del af virksomheden, vil de konkurrencemæssige fordele hurtigt vise sig. Fx kan en gennemgang af tredjeparters integritet hjælpe med at sortere i mængden af tredjeparter og dermed øge bundlinjen.

Bestyrelsens skærpede ansvar er hovedsagligt drevet af den drastiske udvikling på lovgivningsfronten og en stigende afvikling af relaterede retssager. Internationale love, som UK Bribery Act og Foreign Corrupt Practices Act, er ekstraterritoriale og har derfor medført, at danske virksomheder nu tydeligt kommunikerer og aktivt arbejder med forretningsetik. Det handler først og fremmest om at fastslå virksomhedens risikoappetit og kortlægge risikoen for bestikkelse og korruption for derved at kunne udarbejde målrettede handlingsplaner og en effektiv compliance-organisation.

Ved løbende at holde sig ajour med korruptionsrisici, har mange danske virksomheder erfaret, at deres compliance-program kan bidrage til at styre den kommercielle agenda. En kortlægning af risici for korruption medvirker til større indsigt i markedsforhold, samarbejdspartnere og eksisterende processer. Med andre ord er forretningsetik en naturlig del af den eksisterende finansielle og operationelle risikostyring, og den medvirker til et afvejet risikobillede, når bestyrelsen udforsker og evaluerer forretningsmuligheder.

Virksomhedens brand og omdømme kan nemt blive ødelagt af én uetisk handling. Derfor er det vigtigt, at de øverste ledelseslag udstikker retningslinjerne, da tonen fra toppen er med til at forankre virksomhedens forretningsetik.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis I som bestyrelse har brug for inspiration og sparring på området.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC