Intern revision

En moderne og professionel intern revision kan bidrage med en række klare fordele. Den kan styrke kontrollen af virksomheden og fungere som bestyrelsens øjne og ører på tværs af organisationen. Intern revision kan medvirke til at skabe et øget kendskab og en indsigt i organisationen i kraft af uafhængige og objektive analyser, og dermed kan den øge bestyrelsens muligheder for at foretage rettidige og informerede beslutninger, der kan minimere de risici, som truer med at påvirke virksomheden negativt.

Der er et betydeligt potentiale, som kan udnyttes ved en optimeret anvendelse af intern revision. Forudsætningen for at potentialet kan udnyttes er, at bestyrelsen er tilstrækkeligt tæt på intern revision og giver funktionen de rette direktiver og forudsætninger for at kunne opfylde disse. Det kan efterfølgende monitoreres ved at foretage et eksternt kvalitets-review, hvor det er muligt at opnå en uafhængig vurdering af revisionsfunktionen.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en dialog om jeres behov.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC