Kommiteer

Flere og flere ansvarsområder bliver føjet til bestyrelsens årshjul. Ansvarsområderne og en stigende kompleksitet inden for en lang række opgaver nødvendiggør, at bestyrelserne genovervejer måden at arbejde på. Udviklingen går både nationalt og internationalt mod en øget anvendelse af bestyrelsesudvalg – både faste og ad hoc-nedsatte udvalg.

Danske selskaber arbejder med bestyrelsesudvalgene, men det varierer meget, hvor stor en beslutningskompetence den samlede bestyrelse har givet til udvalgene. Alle beslutninger, hvad enten de er truffet i udvalg eller ej, er den samlede bestyrelses ansvar, og derfor er mange bestyrelser fokuseret på, at beslutningskompetencen kun i begrænset omfang uddelegeres.

I anbefalingerne for god selskabsledelse anbefales det, at bestyrelserne gør brug af bestyrelsesudvalg, herunder revisions-, vederlags- og nomineringsudvalg.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for sparring i forhold til etablering og udvikling af bestyrelsesudvalg og kommiteer.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC