Virksomhedsstrategi

En velvalgt strategi, som er godt implementeret, er i sagens natur det samme som økonomisk succes for virksomheden og dens interessenter. Og en effektiv og kompetent bestyrelse er den uundværlige deltager for topledelsen i udviklingen og gennemførelsen af en god strategi.

En god strategi skal være funderet på tre grundpiller – bestyrelsens, topledelsens og medarbejdernes medvirken. Mangler en af disse tre, kommer implementeringen til at vakle. Engagementet i strategiarbejdet bibringer desuden større indsigt i virksomheden, hvilket gør det nemmere for bestyrelsens medlemmer at varetage deres øvrige forpligtelser.

Bestyrelsens rolle i strategiarbejdet kan beskrives som en kombination af involvering i strategiudviklingen, kvalitetssikring af strategien og opfølgning på implementering.

Bestyrelsen skal først og fremmest sikre, at der fra ledelsens side bliver arbejdet grundigt med strategien, og at den fornødne tid bliver afsat til arbejdet. Bestyrelsen skal sørge for, at ledelsen i god tid involverer bestyrelsen i strategiarbejdet og trækker på de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Der er en grund til, at givne personer er blevet valgt ind: Deres funktionelle og branchemæssige kompetencer kan passende bringes i spil i forbindelse med udviklingen af strategien eller dele af den.

Bestyrelsen skal udfordre direktionen i strategiarbejdet, udfordre antagelser og konklusioner og bidrage til at sikre, at der er bedst mulig konsistens og realisme i antagelser og konklusioner, i tidsplaner og ambitioner – og at aspirationer, gennemførlighed og værdiskabelse hele tiden følges ad.

Med et strategiforløb for bestyrelser er der dels fokus på, hvilken rolle bestyrelsen spiller i fastlæggelsen af virksomhedens strategi, dels fokus på bestyrelsens strategiske input i løbet af strategiprocessen.

Vi skræddersyr forløb, der er designet hele vejen rundt om virksomheden:

  • Afklaring af de strategiske udfordringer
  • Analyse af virksomhedens strategiske udgangspunkt
  • Anbefalinger og facilitering af beslutningsprocessen omkring fremtidens strategiske fokusområder
  • Facilitering af bestyrelsens handlingsplan for værdiskabelse
  • Opfølgning i løbet af strategiperioden.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine behov.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC